<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 580224 <![CDATA[ Weersomstandigheden vaak bepalende factor binnen bedrijfsvoering ]]> Sun, 13 Jun 2021 23:00:00 GMT 580225 <![CDATA[ Koeien & Kansen-bedrijven halen 62% eiwit van eigen land ]]> Sun, 13 Jun 2021 22:00:00 GMT 580181 <![CDATA[ Integrated set of measures at the sector level can reduce ammonia emissions from the dairy farming sector by 28% ]]> Mon, 07 Jun 2021 13:00:00 GMT 579729 <![CDATA[ Cursussen over KringloopWijzer ]]> Fri, 04 Jun 2021 10:17:00 GMT 579706 <![CDATA[ Handreiking BEX 2021 gepubliceerd bij RVO ]]> Fri, 04 Jun 2021 07:54:00 GMT 578968 <![CDATA[ Stikstofvanggewas na maïs: bodemverbeteraar en stikstofbron ]]> Mon, 31 May 2021 07:25:00 GMT 578551 <![CDATA[ Grasopbrengsten in 2020 fors lager door extreem droog voorjaar ]]> Fri, 28 May 2021 07:43:00 GMT 578410 <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers verkennen maatregelen methaanreductie ]]> Thu, 27 May 2021 13:44:00 GMT 578070 <![CDATA[ Optimale balans zoeken tussen productie- en natuurgras ]]> Tue, 25 May 2021 13:28:00 GMT 576792 <![CDATA[ Kou zorgt voor lagere benutting van vers gras tijdens stalvoeren ]]> Thu, 20 May 2021 06:47:00 GMT 577135 <![CDATA[ KringloopWijzer door 98% op tijd ingediend ]]> Wed, 19 May 2021 07:06:00 GMT 576425 <![CDATA[ WUR approach for effective sustainability programmes in the agri-food sector ]]> Mon, 17 May 2021 06:00:00 GMT 575357 <![CDATA[ Results of breeding strategy on Dairy Research Farm De Marke 2014-2019 ]]> Tue, 11 May 2021 22:30:00 GMT 575358 <![CDATA[ Experimenteren met gedeelde drijfmestgift in het  voorjaar ]]> Fri, 07 May 2021 10:41:00 GMT 575190 <![CDATA[ Afstellen apparatuur en precies werken, goed voor je grasland ]]> Thu, 06 May 2021 14:57:00 GMT 574817 <![CDATA[ Van Wijk richt zich op verdere reductie van ammoniakemissie ]]> Tue, 04 May 2021 08:07:00 GMT 574678 <![CDATA[ Graskwantiteit is steeds beter te meten met satellieten ]]> Tue, 04 May 2021 01:00:00 GMT 574668 <![CDATA[ CBGV webinar: Bemesten en Kringlooplandbouw samengevat in 10 punten ]]> Mon, 03 May 2021 09:59:00 GMT 574058 <![CDATA[ Analyse drie jaar KringloopWijzer geeft nieuwe inzichten ]]> Thu, 29 Apr 2021 13:46:00 GMT 574056 <![CDATA[ Nieuw gewas: mengsel van triticale, haver, erwten en wikke ]]> Thu, 29 Apr 2021 13:11:00 GMT 573130 <![CDATA[ Nieuwe berekening Eiwit Eigen Land in de praktijk ]]> Fri, 23 Apr 2021 13:28:00 GMT 571853 <![CDATA[ Toetsen van maatregelen om uitstoot van methaan en ammoniak te reduceren ]]> Fri, 16 Apr 2021 12:08:00 GMT 571403 <![CDATA[ Onderzoek naar verschillen in stikstofbenutting tussen maisrassen ]]> Tue, 13 Apr 2021 06:56:00 GMT 571274 <![CDATA[ KringloopWijzer getoetst binnen internationaal referentiekader ]]> Mon, 12 Apr 2021 08:10:00 GMT 571270 <![CDATA[ Aan de slag met ‘Nieuw Nederlands Weiden’ ]]> Mon, 12 Apr 2021 07:54:00 GMT 570284 <![CDATA[ Experimenteren met water verdunde mest op De Marke ]]> Tue, 06 Apr 2021 08:07:00 GMT 570276 <![CDATA[ Nieuwe factsheet over ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op mestbenutting bij snijmais ]]> Tue, 06 Apr 2021 07:18:00 GMT 570270 <![CDATA[ Wees voorzichtig met N na scheuren grasland ]]> Tue, 06 Apr 2021 06:58:00 GMT 569644 <![CDATA[ Koeien van Hagoort gaan dit jaar weer vroeg de wei in ]]> Thu, 01 Apr 2021 10:48:00 GMT 569637 <![CDATA[ Eerste COMKalf-vaarzen hebben inmiddels zelf een kalf ]]> Thu, 01 Apr 2021 10:05:00 GMT 569469 <![CDATA[ Ammoniakemissie verlagen door sturen op eiwit in het rantsoen ]]> Wed, 31 Mar 2021 14:18:00 GMT 569454 <![CDATA[ Effecten van eiwitvoeding en beweidingssysteem bij melkvee ]]> Wed, 31 Mar 2021 13:03:00 GMT 568751 <![CDATA[ Meer variatie in ruwvoer bouwplan: nieuwe proef op Vredepeel aangelegd ]]> Fri, 26 Mar 2021 07:55:00 GMT 568194 <![CDATA[ Door correctie in rekenwijze sluit ‘eiwit van eigen land’ nog beter aan bij het doel ]]> Wed, 24 Mar 2021 08:37:00 GMT 567486 <![CDATA[ Factsheet over ruimen vanggewas maïsteelt zonder glyfosaat ]]> Tue, 23 Mar 2021 08:00:00 GMT 568188 <![CDATA[ Zoektocht naar kansen voor peilopzet tegen droogte ]]> Tue, 23 Mar 2021 07:53:00 GMT 567272 <![CDATA[ Groeneveld neemt bedrijfsvoering onder de loep ]]> Mon, 22 Mar 2021 00:00:00 GMT 567276 <![CDATA[ Proef peilverhoging combineren met vaste rijpaden van start ]]> Wed, 17 Mar 2021 16:17:00 GMT 567171 <![CDATA[ Factsheet over weidegang en draagkracht ]]> Wed, 17 Mar 2021 10:11:00 GMT