<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 522154 <![CDATA[ Koeien & Kansen deelnemers in de media ]]> Fri, 10 Jul 2020 07:31:00 GMT 520905 <![CDATA[ Factsheets over stabiele graslandproductie en penwortel van witte klaver ]]> Fri, 03 Jul 2020 07:29:00 GMT 519988 <![CDATA[ Ontwikkeling melkprijzen 2019 ]]> Mon, 29 Jun 2020 09:19:00 GMT 517388 <![CDATA[ BES-uitbreiding is uitdaging voor veel Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Sun, 28 Jun 2020 22:15:00 GMT 518942 <![CDATA[ Bemestingsadvies voor luzerne ]]> Tue, 23 Jun 2020 15:04:00 GMT 518161 <![CDATA[ WUR en agrarisch bedrijfsleven starten nieuw onderzoeksprogramma voor duurzame productie van gras en voedergewassen ]]> Fri, 19 Jun 2020 06:47:00 GMT 513203 <![CDATA[ BedrijfsWaterWijzer: Basis voor waterplannen ]]> Wed, 17 Jun 2020 14:25:00 GMT 515895 <![CDATA[ Eiwitwinning en voeren: Uitdaging voor Buijs ]]> Wed, 17 Jun 2020 07:14:00 GMT 516649 <![CDATA[ Nieuwe handreiking BEX gepubliceerd bij RVO ]]> Mon, 15 Jun 2020 01:00:00 GMT 516294 <![CDATA[ Maispercelen met ritnaaldschade gezocht ]]> Wed, 10 Jun 2020 08:24:00 GMT 515231 <![CDATA[ Verhogen eiwit van eigen land: Uitdaging voor De Marke ]]> Thu, 04 Jun 2020 10:59:00 GMT 513618 <![CDATA[ Stikstofbodemoverschot fors lager in 2019 ]]> Thu, 04 Jun 2020 08:26:00 GMT 515195 <![CDATA[ Meerjarig onderzoek duurzame teeltsystemen ]]> Thu, 04 Jun 2020 07:06:00 GMT 513633 <![CDATA[ Wetenschappelijk artikel verschenen over opbrengsttrends van Nederlandse voedergewassen ]]> Thu, 28 May 2020 09:41:00 GMT 513395 <![CDATA[ Langetermijnverwachting melkprijs 36 euro ]]> Thu, 28 May 2020 06:00:00 GMT 513171 <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers sturen op minder eiwit in rantsoen ]]> Tue, 26 May 2020 11:56:00 GMT 511786 <![CDATA[ Mest verdunnen met water voor tweede snede ]]> Tue, 19 May 2020 14:44:00 GMT 511785 <![CDATA[ Bedrijfsspecifiek bemesten werkt ]]> Tue, 19 May 2020 14:39:00 GMT 511551 <![CDATA[ Zoektocht naar verband tussen uitstoot methaan en fokkerij ]]> Mon, 18 May 2020 11:37:00 GMT 511519 <![CDATA[ Verdunde drijfmest heeft positief effect op benutting en uitstoot ]]> Mon, 18 May 2020 07:22:00 GMT 511021 <![CDATA[ Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België ]]> Fri, 15 May 2020 10:04:00 GMT 510127 <![CDATA[ Boeren bij Hoog Water in veenweidegebied van start ]]> Mon, 11 May 2020 07:56:00 GMT 510121 <![CDATA[ Bemestingsschema's voor Nieuw Nederlands Weiden ]]> Mon, 11 May 2020 06:59:00 GMT 508290 <![CDATA[ Voorjaarswerkzaamheden kennen wisselvallige start ]]> Fri, 08 May 2020 11:43:00 GMT 506760 <![CDATA[ Proef om droogteschade te beperken ]]> Thu, 07 May 2020 11:36:00 GMT 508002 <![CDATA[ Hagoort past verschillende technieken toe bij ecologisch slootbeheer ]]> Thu, 07 May 2020 07:41:00 GMT 508839 <![CDATA[ Langer wachten voor een lager ruw eiwit in gras ]]> Mon, 04 May 2020 10:25:00 GMT 508269 <![CDATA[ Onderzoek naar effect zeoliet op nitraatuitspoeling ]]> Fri, 01 May 2020 08:59:00 GMT 508266 <![CDATA[ Wat betekenen grassoorten en grasmengsels voor de draagkracht van graslandpercelen? ]]> Fri, 01 May 2020 08:33:00 GMT 507820 <![CDATA[ Innovatieve proefveldbemester voor vloeibare meststoffen ]]> Wed, 29 Apr 2020 15:18:00 GMT 507544 <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers realiseren lager N- en P excretie ]]> Tue, 28 Apr 2020 07:43:00 GMT 507338 <![CDATA[ Experiment met ruitzaai van mais in Zuid-Limburg ]]> Mon, 27 Apr 2020 09:34:00 GMT 506539 <![CDATA[ Extra kunstmestkali in mais zelden nodig ]]> Thu, 23 Apr 2020 09:41:00 GMT 505840 <![CDATA[ Sensor brengt waterkwaliteit nauwkeuriger in beeld ]]> Mon, 20 Apr 2020 08:24:00 GMT 503291 <![CDATA[ Voederwaardeprijzen helpen bij aankoop rundveevoeders ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:52:00 GMT 503042 <![CDATA[ Ervaringen met methaanmetingen op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Mon, 06 Apr 2020 07:41:00 GMT 502221 <![CDATA[ Bemonster drijfmest voor een passende bemesting maïspercelen ]]> Thu, 02 Apr 2020 12:31:00 GMT 502172 <![CDATA[ Profiteren van stikstofbinding door klaver ]]> Thu, 02 Apr 2020 09:16:00 GMT