<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 564557 <![CDATA[ Koeien & Kansen onderzoekt stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit ]]> Tue, 02 Mar 2021 14:34:00 GMT 564496 <![CDATA[ Houbraken levert bijdrage aan klimaatdoelstellingen (deel 1) ]]> Tue, 02 Mar 2021 08:02:00 GMT 563241 <![CDATA[ Bemesting in kringlooplandbouw: stapje voor stapje kunnen we nog veel meters maken ]]> Tue, 23 Feb 2021 09:13:00 GMT 563050 <![CDATA[ Kringlopen sluiten door hoge benutting dierlijke mest ]]> Mon, 22 Feb 2021 10:26:00 GMT 561664 <![CDATA[ Plus 400 uren extra weidegang ]]> Mon, 15 Feb 2021 11:14:00 GMT 561634 <![CDATA[ Voorlopig beeld uit project Zeewier in een gezonde melkveehouderij ]]> Mon, 15 Feb 2021 08:05:00 GMT 561037 <![CDATA[ Customizing dry-period strategies of individual dairy cows ]]> Thu, 11 Feb 2021 15:53:00 GMT 560968 <![CDATA[ Dairy chain makes further progress toward sustainability ]]> Thu, 11 Feb 2021 08:41:00 GMT 560464 <![CDATA[ De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem ]]> Mon, 08 Feb 2021 13:22:00 GMT 560458 <![CDATA[ Spoelen kent fors reducerend effect op ammoniakemissie ]]> Mon, 08 Feb 2021 12:47:00 GMT 560433 <![CDATA[ Reinders gaat voor een optimale en duurzame bedrijfsvoering ]]> Mon, 08 Feb 2021 08:30:00 GMT 560427 <![CDATA[ Ervaring met smalle weegbree in veenweiden ]]> Mon, 08 Feb 2021 07:42:00 GMT 557898 <![CDATA[ Deel 1: Top factoren voor meer eiwit van eigen land ]]> Mon, 25 Jan 2021 08:32:00 GMT 557369 <![CDATA[ Voederwaardeprijzen pieken door dure mengvoergrondstoffen ]]> Thu, 21 Jan 2021 10:02:00 GMT 557008 <![CDATA[ Koeien & Kansen veehouders hebben oog voor biodiversiteit ]]> Tue, 19 Jan 2021 13:04:00 GMT 554628 <![CDATA[ Ondernemers geven de voorkeur aan de teelt van voederbieten ]]> Thu, 14 Jan 2021 14:19:00 GMT 555013 <![CDATA[ Emissiearm bemesten met krijtsuspensie effectief ]]> Thu, 07 Jan 2021 16:55:00 GMT 554627 <![CDATA[ Ervaringen uit drie seizoenen zonder derogatie ]]> Tue, 05 Jan 2021 14:10:00 GMT 554594 <![CDATA[ ‘GrasSignaal’ helpt bij voorspellen van hoeveelheid en kwaliteit van gras ]]> Tue, 05 Jan 2021 12:38:00 GMT 554354 <![CDATA[ Eerste lactatie COMKALF vaarzen eind 2020 ]]> Mon, 04 Jan 2021 10:03:00 GMT 552317 <![CDATA[ Focus op een nog betere benutting van vers gras ]]> Mon, 21 Dec 2020 11:51:00 GMT 551371 <![CDATA[ Inkomen op Koeien & Kansen-bedrijven lag in 2019 weer boven het gemiddelde ]]> Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 GMT 551840 <![CDATA[ Veerkracht - Lang leve de gezonde melkkoe ]]> Sun, 20 Dec 2020 08:00:00 GMT 551850 <![CDATA[ Een mest-app die helpt bij optimaal inzetten van mest ]]> Fri, 18 Dec 2020 13:42:00 GMT 551832 <![CDATA[ Inzicht in vernattingsmaatregelen veengrond ]]> Fri, 18 Dec 2020 11:53:00 GMT 551631 <![CDATA[ ‘GrasSignaal’ biedt perspectief voor verdere ontwikkeling ]]> Thu, 17 Dec 2020 18:49:00 GMT 551580 <![CDATA[ Kijk nu webinar over sturen op broeikasgassen terug ]]> Thu, 17 Dec 2020 13:52:00 GMT 550975 <![CDATA[ Bedrijf Koopman heeft volop zicht op water ]]> Tue, 15 Dec 2020 14:00:00 GMT 550951 <![CDATA[ Betere score op Planet Proof indicatoren in 2019 ]]> Tue, 15 Dec 2020 09:39:00 GMT 550788 <![CDATA[ Najaarsgras: Inkuilen of stalvoeren ]]> Mon, 14 Dec 2020 11:42:00 GMT 549585 <![CDATA[ StoffenBalans in beeld ]]> Mon, 07 Dec 2020 10:09:00 GMT 549167 <![CDATA[ Banning aan de slag met optimaliseren Eiwit van Eigen Land ]]> Fri, 04 Dec 2020 16:31:00 GMT 549138 <![CDATA[ Factsheet over beslisondersteuning bij gras- en maïsteelt ]]> Fri, 04 Dec 2020 09:24:00 GMT 548584 <![CDATA[ Film over onderzoek naar nieuwe maisteeltsystemen ]]> Tue, 01 Dec 2020 10:51:00 GMT 548574 <![CDATA[ Voorzitter De Marke, Andre Arfman: ‘Ik ben voorstander van zelf het roer in handen nemen’ ]]> Tue, 01 Dec 2020 08:34:00 GMT