Nieuws

Weidegang, zuivel en KringloopWijzer

Gepubliceerd op
15 maart 2018

Het gebruik van de KringloopWijzer biedt naast weidegang ook kansen voor het vermarkten van unieke kaas. Dit concludeert Martin Verhoef deelnemer aan het project KringloopWeiden in Nieuwerbrug.

In 2016 is Martin gestart met het maken van kaas van de melk van zijn eigen bedrijf. De productie van kaas van hoge kwaliteit staat dan ook centraal op zijn bedrijf. Maar wat betekent de productie van kaas voor het toepassen van weidegang of het gebruik van de KringloopWijzer?

Kaas van weidemelk

Martin is een van de drie veehouders die in het project KringloopWeiden weidegang probeert te combineren met goede resultaten in de KringloopWijzer. Naast het kaasmaken kenmerkt het bedrijf van Martin zich door een goede verkaveling, hoge graslandopbrengsten en weidegang. Weidegang en het kaasmaken is voor Martin volledig met elkaar verbonden. Doordat de koeien in het voorjaar weer naar buiten gaan en de hoeveelheid en samenstelling van het gras gedurende het weideseizoen veranderen verandert ook de samenstelling van de melk. En dat merk je weer in de kaas, juist door weidegang heb je geen gestandaardiseerd product maar een product met een verhaal en beleving. 

Zelfzuivelaar

Doordat Martin de melk op zijn bedrijf zelf verzuivelt heeft hij in zijn bemestingsplan te maken met een forfaitaire melkproductie per koe en bijbehorende excretie voor zelfzuivelaars. Dit betekent ook dat hij geen voordeel in zijn bemestingsplan kan behalen door gebruik te maken van het BEX onderdeel van de KringloopWijzer. De vraag is dan ook; Waarom zou een veehouder die zijn melk zelf verzuivelt dan nog belang hebben bij het invullen van de KringloopWijzer?

KringloopWijzer

Met de KringloopWijzer worden de mineralenstromen op het bedrijf in beeld gebracht. Als managementinstrument kan dit helpen om verliezen te beperken en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. Daarnaast brengt de KringloopWijzer ook de impact op het milieu in beeld. Dit betekent dat minder verliezen ook leiden tot een lagere milieu impact door bijvoorbeeld een lagere CO2 footprint en minder nitraat, lachgas en ammoniakverliezen.

Kansen

De resultaten uit de KringloopWijzer bieden juist voor zelfzuivelaars kansen om aan te tonen hoe zij met mineralen op hun bedrijf omgaan en welke footprint zij weten te realiseren.
Martin wil het gras op zijn bedrijf zo goed mogelijk benutten en zo zoveel mogelijk melk van eigen voer produceren. Dankzij de KringloopWijzer kan hij aantonen welk aandeel van het voer hij van eigen land weet te halen en hoe efficiënt hij hiermee omgaat. Op dit moment wordt hij nog niet afgerekend op deze resultaten maar naar de toekomst toe zou hij de KringloopWijzer kunnen gebruiken om zich te onderscheiden van anderen om zijn kaas te vermarkten.

Verbeterplan

Om daadwerkelijk meer eigen in melk op te zetten op een zo efficiënt mogelijke manier heeft Martin een verbeterplan opgesteld. Het format voor dit plan is binnen het Kringloopweiden project ontwikkelt en helpt om concrete stappen te zetten op het gebied van mineralen efficiëntie en het benutten van eigen voer. Martin is bijvoorbeeld roterend standweiden toe gaan passen voor een hogere beweidingsrendement en meer vers gras opname door de koeien. Daarnaast heeft hij grasbrok laten maken van een gedeelte van het herfstgras. Dit bespaart bij hem aankoop van krachtvoer en mineralen aanvoer van buiten het bedrijf.

Meer informatie