Nieuws

Weer en fosfaat bepalen de zomer op bedrijf van Sikkenga-Bleker

Gepubliceerd op
22 juli 2015

Het groeiseizoen 2015 kenmerkt zich voor het biologische Koeien & Kansen-bedrijf Sikkenga-Bleker door bijzonderheden. Het koude en te droge voorjaar heeft de gewasproductie duidelijk beperkt. Maar daarentegen ziet het experiment met de teelt van bieten, luzerne en maïs er hoopvol uit. Ook heeft dit bedrijf zijn bedenkingen bij de fosfaatrechten, maar de ondernemers blijven zeker kansen zien.

Minder wintervoorraad gras

In de sleufsilo’s op het bedrijf in Bedum ligt duidelijk minder wintervoorraad dan vorig jaar. Dit heeft onder meer te maken met het veranderde bouwplan waarin ze een deel gras ingeleverd hebben voor maïs en voederbieten. De oogst van deze producten schuift verder op in het seizoen. De lage temperaturen van dit voorjaar hebben weinig hergroei van gras opgeleverd. Dit was vooral terug te zien in de beweiding.  In 2014 was de beweidingsronde ongeveer 25 hectare, dit voorjaar hadden ze  45 hectare nodig, voordat de dieren weer terug konden naar de eerste percelen. Dat betekent dat zij wel twintig  hectare minder te maaien hadden.

Kwaliteit gras minder in 2015

Ook de kwaliteit van het gras is duidelijk anders dan in 2014. Weinig eiwit door de lage mineralisatie van de bodem. Het  ureum in de melk lag rond de tien en er zaten veel suikers in het gewas, waardoor er niet eenvoudig en goed koop geproduceerd kon worden. De melkproductie ligt deze zomer gemiddeld duidelijk lager dan vorig jaar. Ook daarin bepaalt het weer de mogelijkheden en kansen voor de koeien op dit biologische bedrijf. Het gras bleef in de hergroei telkens maar doorschieten en we hopen dat de regen van de laatste tijd dit voor de etgroenen nu oplost. 

Overige voedergewassen krijgen een kans

Het experiment met voederbieten loopt goed. Biologische teelt betekent dat er extra aandacht moet zijn voor de onkruidbestrijding. Het onkruid hebben deze ondernemers onder de duim gekregen. De bieten staan er goed bij. Dit in tegenstelling tot een deel van de maïs. Hiervan is ongeveer 3,5 hectare opgevreten door de kraaien. Het perceel was te slecht om te laten staan en is opnieuw ingezaaid met luzerne en rode klaver. Die brengt nu al meer op dan verwacht. De natuur gooit soms je bouwplan en je planning volledig in de war.

Stoeien met fosfaatregelgeving

Eindelijk is er duidelijkheid over de fosfaatregelgeving.  “In ons geval maakte het nogal een verschil.  Bij een referentie  2014 of juli 2015 scheelt in ons geval bijna 30 melkkoeien. Ook het afromen van de fosfaatproductie terwijl we de plaatsingsruimte nog niet eens kunnen benutten is toch ook wel een vreemde gedachte”, menen de ondernemers.  De beslissing van mevrouw Dijksma heeft veel consequenties voor de sector en hun biologische bedrijf. Toch blijven ze zoeken naar  kansen. Zij zien dan ook mogelijkheden in het  verdere optimalisatie van de fosfaatexcretie van de veestapel, interne saldering van de fosfaatproductie binnen het bedrijf door jongvee in te leveren ten bate van de melkkoeien, lage vervangingspercentages en te blijven streven naar hoge producties per koe.

‘’Al met al een uitdagend voorjaar achter ons en een roerige zomer voor ons’’, zeggen deze Koeien & Kansen deelnemers.