Nieuws

Voeren is dorstige bezigheid

Gepubliceerd op
3 december 2012

Voeren van het vee is een dagelijkse activiteit maar vraagt meer brandstof dan verwacht, zo ondervonden de deelnemers van het netwerk Het nieuwe rijden in de melkveehouderij.

Na een periode van meten zijn de eerste resultaten bekend geworden: de gemiddelde netwerkdeelnemer verbruikt 4000 liter per jaar. Lees verder.

Binnen het netwerk zijn meest denkbare systemen voor het voeren van het vee van toepassing. Het brandstofverbruik van de kuilvoersnijder, blokkendoseerwagen, voerdoseerwagen, voermengwagen tot aan een automatisch voersysteem zijn berekend en getest. Gemiddeld gebruiken de netwerkdeelnemers bijna 11 liter per dag om het vee te voeren. Omgerekend per draaiuur van de gebruikte apparatuur is dit 8 liter. De spreiding hierin is een factor 3,5, ofwel een groot verschil.

bericht2012120304.jpg

Verbruik per 1000 kilo voer

Maar liters per uur of per dag kun je niet zomaar vergelijken. Dus is er verder gekeken naar verbruik van liters per ton (1000 kg) voer. Per ton voer wordt er gemiddeld 2,4 liter brandstof gebruikt. Met een spreiding van 0,3 tot 3,7 liter per ton. Opvallend is de grote variatie tussen bedrijven, maar ook tussen de verschillende fases van het totale voersysteem. Bij het laden valt met name op dat de gebruikte verreikers wel heel erg dorstig zijn. Gemiddeld vraagt het laden 0,9 liter per ton voer. Met een spreiding van 0,29 liter bij de kuilvoersnijder tot 1,76 liter bij het gebruik van een verreiker.

De grootte van de kuilhapper is ook erg bepalend voor het verbruik. Een verreiker met relatief kleine kuilhapper (1,1 m³) is tot 2,5 maal zo dorstig dan een trekker met voorlader. Een schranklader met grote happer is zeer efficiënt. Ofwel, grote happen geeft forse besparing. Automatisch voeren en vullen met kuilvoersnijder geeft hoogste brandstofbesparing. Per ton voer vraagt dit slechts 0,3 liter brandstof. Bij het voeren zijn de blokkendoseerwagen en voerdoseerwagen erg energiezuinig met 0,5 liter per ton voer. De voermengwagens laten een grote spreiding zien van 0,69 tot 1,79 liter per ton voer. Hierbij is een voldoende grote wagen een must. De hoogste gebruikers hebben meerdere ladingen per dag nodig, maar hebben ook grotere koppels. Let wel, de erfindeling is erg bepalend op het totale verbruik.

Kosten per ton voer

Gaan we de systemen vergelijken met de brandstofkosten, dan lopen de kosten uiteen van  € 1,06 tot € 3,69 per ton voer. Inclusief stroomkosten is automatisch voeren een zuinig systeem met € 1,28 aan kosten.
Testen van een voerdoseerwagen op een bedrijf met voermengwagen gaf een duidelijke winst. Niet in het laden, dat vraagt iets meer tijd bij een voerdoseerwagen, maar wel in doseren en lossen. Nadeel was dat koeien het graszaadhooi wat meer konden uitselecteren. Na het kortgesneden te hebben ging dit prima. Alleen vraagt dat dan weer extra tijd en energie om het hooi voldoende kort te krijgen.
Mengen en voeren kan met weinig vermogen

Kortom, het is de moeite waard om ook bij gebruik en inruil van apparatuur goed na te denken wat je nodig hebt en hoe je het gaat inrichten. Daarnaast is een goede erfindeling van groot belang. Feit is ook dat mengen en voeren met relatief weinig vermogen kan. Gebruik van reductiekasten en automatische schakelkasten in de aandrijving kunnen veel voordeel opleveren. Komende tijd gaan we door met nieuwe metingen om nog meer efficiëntie te halen onder andere bij het laden van de voerwagens.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Sjon de Leeuw