Nieuws

Vijf beweidingsconcepten voor automatisch melken

Gepubliceerd op
17 november 2015

Hoe kun je automatisch melken en weiden combineren en wat werkt wel en wat werkt niet? Vijftig weidende melkveehouders met een automatisch melksysteem (AMS) en een team van weidegang-experts hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben hun ervaringen omgezet tot vijf Robot & Weiden concepten.

De concepten beschrijven diverse bedrijfssystemen waarmee de melkveehouder met een AMS goed kan weiden. Ze bieden houvast in het maken van keuzes voor alledag en laten zien aan welke knoppen je kunt draaien om de beweiding voor hun situatie te optimaliseren. 

Passend concept voor AMS en weidegang

In het project heeft Wageningen UR, samen met DLV Advies, PPP-Agro Advies en Valacon, vijf Robot & Weiden concepten ontwikkeld voor vijf verschillende typen melkveebedrijven. Elke melkveehouder heeft immers zijn eigen specifieke manier van bedrijfsvoering. Op de punten gras, arbeidsgemak, weidevakmanschap en melkproductie presteren de concepten verschillend. Daarnaast bepaalt ook de beweidingsintensiteit (het maximale aantal koeien op een hectare grasland) welk concept het beste past. Uiteindelijk is voor elke bedrijfssituatie een passend concept te vinden.

Bekijk hier de vijf concepten voor automatisch melken en weiden: