Nieuws

Vier tips voor optimale graslandbemesting

Gepubliceerd op
29 maart 2023

Wist je dat een zorgvuldige bemesting drie- tot vierhonderd kilo extra drogestofopbrengst per hectare grasland oplevert? Met een ruwvoerprijs van twintig cent per kg drogestof is dat zestig tot tachtig euro per hectare. Netjes werken mag dus best iets meer kosten.

In deze video geven we 4 tips voor een goede bemesting van grasland op zandgrond en laten we voorbeelden zien hoe het wél en niet moet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wil je meer tips over optimaal bemesten of zien welke innovatieve machines en bemestingstechnieken in ontwikkeling zijn? Kom dan naar onze demo’s. Kijk in de agenda voor de eerstvolgende data.