Nieuws

Van ruwvoertekort naar gebrek aan kuilopslag

Gepubliceerd op
10 september 2021

Van de drie droge jaren, was 2019 eigenlijk wel het meest trieste jaar. In 2019 hebben de Koeien & Kansen ondernemers Kuks praktisch gezien maar 2 snedes geoogst. De ruwvoeropbrengst van 2020 was hard nodig om alles rond te zetten. Dit jaar is alles anders. Waar ze de laatste 3 jaar geen problemen hadden om het gewonnen ruwvoer op te slaan, puilt nu eigenlijk alles al over. De laatste snede is aan de kuil gezet op het land om voldoende kuilopslag te houden voor de maisoogst.

Beter dit, dan de voorgaande jaren natuurlijk. ‘’De eerste snede is bij ons in 2 etappes gegaan. Een gedeelte met hemelvaart, die dus nat is, en een gedeelte ongeveer 3 weken later, die veel te zwaar is. Beide niet ideaal’’, zegt Kuks. De eerste snede van hemelvaart, heeft 17% droge stof, 143 ras, 902 VEM en een RE totaal van 179. Op papier lijkt hij niet stabiel met een ammoniak fractie van 17, een PH van 4,9 en bijna geen suiker. In praktijk valt het echter reuze mee. De koeien vreten hem goed, ondanks de sterke geur. ‘’En het “melkt” eigenlijk ook best goed, boven verwachting’’, merkt Kuks op..

Het gras wat nu nog komen gaat, willen ze zoveel mogelijk door het jongvee laten opnemen, de melkkoeien intensief blijven weiden en door het toepassen van zomerstalvoedering. Waarschijnlijk zal er ook nog wel een gedeelte gekuild moeten worden.

Reductie methaanemissie

Als Koeien & Kansen deelnemers hebben zij doelen gesteld rondom het verminderen van methaanemissie. Om de methaanemissie te reduceren hebben ze dit seizoen gekozen voor het voeren van vet. Per dag krijgen de koeien 250 gram vet voorgeschoteld. Tweemaal daags gaat er een emmer met 10 kilogram in de voermengwagen. Op papier reduceren ze daarmee de methaanemissie met 3-5%. Het is bijna niet voor te stellen dat op een voermengwagen met 2000 kilogram ruwvoer, 10 kilogram vet een effect heeft. Verschillen tussen de koeien onderling en verschillen in opname per dier hebben ook invloed. De kostprijs van het rantsoen is hierdoor gestegen. Met de huidige productie kost het 1,3 cent per kilogram melk.

In “normale” jaren heeft Kuks ruim voldoende ruwvoer voor zijn dieren. Het ruwvoer blijft de basis in ieder rantsoen. Afhankelijk van de daadwerkelijke methaanreductie die we straks behaald hebben over een heel jaar, wegen ze opnieuw af of dit voor dit bedrijf een passende invulling is.

De praktijk is altijd weerbarstiger. ''Minimale reducties op “papier” worden zomaar teniet gedaan door een nat voorjaar, waardoor we ook een hele kuil “ruwe celstof – gras” hebben zitten, omdat we dat niet eerder konden maaien', merkt Kuks op.

Voor dit bedrijf, waar eigen ruwvoer de basis is, zou het zomaar kunnen dat met het beperken van stalemissies en bijvoorbeeld het monovergisten van mest in combinatie met elektrificeren van de bedrijfsvoering (AMS, elektrisch voeren) meer broeikasgasemissies gereduceerd kunnen worden. Er is nog genoeg in te onderzoeken op dit bedrijf.