Nieuws

Tijdig vanggewas vernietigen zorgt op tijd voor beschikbare stikstof

Gepubliceerd op
10 maart 2023

Zorg dat je het vanggewas tijdig vernietigd. Dit betekent dat er meer stikstof voor de mais beschikbaar komt. Dat blijkt uit onderzoek in 2022 op het Agro-innovatiecentrum de Marke. Bij het vroegtijdig vernietigen op 15 maart was er al ongeveer 25 kilogram stikstof beschikbaar bij het zaaien van de mais.

In 2022 is het vanggewas op de Marke op twee verschillende tijdstippen vernietigd. Op 15 maart en op 4 mei. Een deel van het perceel is voor 4 mei gemaaid. Uit het figuur blijkt dat het perceel daar waar het vanggewas vroeg is vernietigd en ondergewerkt, ongeveer 25 kilogram stikstof per hectare beschikbaar is voor de teelt van mais. Deze stikstof kan dan direct benut worden, zodat er minder of geen kunstmest nodig is. Zo kun je bemesting uitsparen.

maistab.png

Tips en adviezen bij het vernietigen van het vanggewas:

  • Half maart is een goed tijdstip voor het vernietigen van het vanggewas voor de mais.
  • Ga niet eerder dan de draagkracht van de grond het toelaat met machines het land op.
  • Vernietig het vanggewas bij voorkeur mechanisch, glyfosaat is vaak niet nodig.
  • Zorg dat het gewas goed verkleind wordt. Maai indien nodig bij een te lang gewas eerst met een klepelmaaier.
  • Werk het gewas ondiep onder in de bovenste bodemlaag met bijvoorbeeld een frees of schijveneg.
  • Zorg dat de stikstof beschikbaar is als de mais gaat groeien.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.