Nieuws

Themamiddag: Haal meer uit P-bemestingsadvies op gras en maïs

Gepubliceerd op
22 januari 2013

Op basis van nieuw onderzoek heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) nieuwe fosfaatadviezen voor grasland en maïs vastgesteld.

Hiermee kunnen melkveehouders nauwkeuriger sturen op opbrengst, gehalten, economie en bodemvruchtbaarheid. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een hogere fosfaatefficiƫntie en die levert weer ruimte op bedrijfsniveau en sectorniveau. Tijdens een themamiddag wil de Commissie graag aan gebruikers, in de breedste zin van het woord, de achtergronden qua opbrengst, voedergehalten en toepassing toelichten. Aansluitend is er gelegenheid voor discussie.

De themamiddag vindt plaats op donderdag 14 februari 2013 in De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en sluit om ca. 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Bert Philipsen.