Nieuws

Symposium Vrijloopstallen

Gepubliceerd op
20 januari 2014

Op donderdag 13 februari 2014 organiseert Wageningen UR Livestock Research en de praktijknetwerken Gebruikers Vrijloopstallen en Humest een symposium over het gebruik van Vrijloopstallen.

De themamiddag staat in het teken van de ontwikkelen op het gebied van milieu, bodem welzijn, mestkwaliteit  en melkkwaliteit. Laat u deze middag bijpraten over the state of art uit onderzoek en praktijk.

Het programma start om 14.00 uur.

Programma:

14.00 Opening

  • Opening door de dagvoorzitter Jos de Kleijne, vakgroep bestuurder van LTO
  • Impact van een vrijloopstal op bedrijfsvoering en economie door Paul Galama (WUR)
  • Thermofiele sporenvormers en melkkwaliteit, hoe zit dat nu precies door Frank Driehuis (NIZO)
  • Stikstofkringloop door Herman de Boer (WUR)

Pauze

  • Emissies op stalniveau van verschillende vrijloopbodems door Hendrik Jan van Dooren (WUR)
  • Mestkwaliteit, de vrijloopstal als bodemverbeteraar door Bram den Hollander (IDV-Advies)
  • Zomer- en wintertips vrijloopstallen door melkveehouder.

Diner

  • Diergezondheid en –welzijn gebaat bij vrijloopstal door Wijbrand Ouweltjes (WUR) en Roel van Buuren (IDV-Advies)
  • Discussie met vrijloopstal pioniers en onderzoekers over toekomstperspectief van de vrijloopstal

20.00 uur Afsluiting