Nieuws

Rapport KringloopWijzer handig hulpmiddel bij evaluatie bemesting

Gepubliceerd op
6 maart 2017

Kijk eens in uw eigen KringloopWijzer rapport hoe de bodemoverschotten tussen de verschillende gewassen op uw bedrijf eruit zien. Pas hier dan uw bemesting op aan nu het nog kan voor 2017.

Bij het invullen van de KringloopWijzer komt u ook een aantal vragen tegen over de bemesting van maisland en eventueel aanwezig overig bouwland. Als u deze hebt ingevuld geven deze vragen nuttige informatie voor de bemesting in het komende seizoen.

Voorbeeld bijlage 3b uit rapport KringloopWijzer
Voorbeeld bijlage 3b uit rapport KringloopWijzer

Hiernaast vindt u een voorbeeld uit het KringloopWijzer-rapport. Kijk eens naar Bijlage 3B: BODEM - RESULTAAT Bemesting, gewasopbrengst en overschotten. Op deze bladzijde staat de bemesting uitgesplitst voor Beheersgrasland, Productiegrasland, Snijmais en Akkerbouw. Het bedrijf in dit voorbeeld heeft alleen Productiegrasland en Snijmais. Op het grasland wordt 62 ton per hectare mest gegeven, en op het maisland 35 ton per hectare. Beide percelen liggen afstand en de veehouder brengt de mest er zelf naar toe.

Bodemoverschot bepalend

Op basis van de gewasopbrengsten en de gegeven bemesting kan er dan een bodemoverschot berekend worden. Het stikstofoverschot ligt zowel
bij het grasland als het maisland rond de 180 kilo stikstof, waarvan 179 op grasland en 186 op maisland. Het fosfaatoverschot is op grasland 11 kilo, en het fosfaattekort op maisland 23 kilo. Dit betekent dus dat er 23 kilo gram fosfaat meer geoogst is dan dat er bemest is.

Op lange termijn gaat dit ten koste van de gewasopbrengst op maisland. Een oplossing kan zijn om meer drijfmest te gaan geven aan het maisland om ervoor te zorgen dat er meer volgens fosfaatbehoefte bemest gaat worden. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat de maisopbrengst omhoog gaat. Deze viel op dit voorbeeld bedrijf ook wat tegen in vergelijking met de gemiddelde maisopbrengsten volgens de BIN norm.

Aanpassen bemestingsstrategie

Suggesties voor bemesting op voorbeeldbedrijf
Suggesties voor bemesting op voorbeeldbedrijf

Hiernaast is in een overzicht uit de KringloopWijzer een suggestie gedaan voor dit voorbeeldbedrijf over hoe de bemesting aangepast kan worden. Hierin is de drijfmestgift per hectare nu verhoogd naar 50 ton per hectare op maisland. Daarnaast is de kunstmestgift op maisland verlaagd van 139 kilo naar 79 kilo per hectare. Er is
nagenoeg geen fosfaattekort meer en de stikstofoverschotten op gras en mais zijn globaal gelijk gebleven. Deze giften kunnen op maisland bij een goede gerichte (kunstmest)bemesting nog wel naar beneden bijgesteld worden. Om een goede maisopbrengst te kunnen realiseren zal deze aanpassing van de mestgift zeker een positief resultaat op leveren in het nieuwe jaar. Die extra ritten naar het maisland met de mesttank kunnen zeker uit!