Nieuws

Quick Scan naar het vrijkomen van H2S uit mest

Gepubliceerd op
9 mei 2016

In het kader van het project ‘Mestgassen: een onderschat gevaar’ is een Quick Scan gedaan in de literatuur naar onderzoeksresultaten over het vrijkomen van zwavelwaterstof uit mest in melkveestallen. De H2S-concentratie stijgt direct na aanvang van het mixen zeer sterk en leidt (zeer) snel tot piekconcentraties.

Uit (inter)nationale onderzoeken naar de hoogte van concentraties van zwavelwaterstof bij het mixen van mest kwamen de volgende zaken naar voren:

  • Piekconcentraties van meer dan 150 ppm H2S kwamen veelvuldig voor en vormen een direct gevaar voor mens en dier. De hoogst gerapporteerde meetwaarde uit de onderzoeksresultaten bedroeg 4100 ppm H2S.
  • De H2S-concentratie stijgt direct na aanvang van het mixen zeer sterk en leidt (zeer) snel tot een piekwaarde.
  • De H2S-concentratie bleek sterk te variëren zelfs wanneer de operationele condities en handelswijze gelijk waren.
  • Het kwam regelmatig voor dat de H2S-concentraties gedurende langere tijd (15 minuten) boven de 10 ppm H2S lagen.
  • Op basis van een paar onderzoeksresultaten lijkt een krachtvoer-gebaseerd rantsoen tot hogere H2S-concentraties te leiden.
  • Op basis van een paar onderzoeksresultaten lijken lagere mixsnelheden tot lagere H2S-concentraties te leiden.

De onderzoeksresultaten van de Quick Scan staan uitgebreid beschreven in de notitie: Quick Scan literatuur naar het vrijkomen van zwavelwaterstof (H2S) uit mest