Nieuws

Profiteren van stikstofbinding door klaver

Gepubliceerd op
2 april 2020

Op het bedrijf van Rijk Baltus, deelnemer aan het project Koeien & Kansen staat het ruw eiwit gehalte per kilogram droge stof onder druk. Door de hoge droge stofopbrengst uit gras wordt er relatief weinig ruw eiwit geoogst. Door de inzet van klaver in het grasland streeft Baltus naar een hoger ruw eiwitgehalte in zijn graskuil.

Klaver heeft namelijk de eigenschap om stikstof uit de lucht te binden via de rhizobium bacterie. De stikstof wordt opgeslagen in de stikstofknolletjes waarna het vrijkomt in de bodem en opgenomen kan worden door het gras en de klaver. Dit kan leiden tot hogere opbrengsten van zowel droge stof als ruw eiwit. Baltus in Middenmeer is vooral geïnteresseerd in een hoger ruw eiwitgehalte in zijn kuil. In 2019 kwam de gemiddelde RE van de graskuil net uit op 160 gram per kilogram droge stof.

Klavers vanaf 2017 op het bedrijf

In 2017 startte  Baltus met het toevoegen van klavers bij het inzaaien van de percelen. Baltus ruilt grond met een akkerbouwer en heeft een gewasrotatie van 1 jaar aardappelen op 3 jaar gras en mais. Tot 2018 liet het ruw eiwitgehalte in de graskuilen gedurende het seizoen een licht dalende trend zien. Na het gebruik van de klavers bevatten de snedes in het najaar meer ruw eiwit. Dat is ook terug te zien in het onderstaande figuur.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting

In de praktijk bij Baltus

Grasland met klaver waarop Baltus wel bemest heeft.
Grasland met klaver waarop Baltus wel bemest heeft.

De stijging van het RE- gehalte in de kuilen  heeft mogelijk te maken met het gebruik van klaver, maar onduidelijk is of het gras al van de extra stikstof profiteert. Op het bedrijf zijn voor het onderzoek zogenaamde ‘nul-veldjes’ aanwezig waarop geen bemesting komt. Zoals onderstaande foto’s ook laten zien, groeit de klaver goed maar blijft het gras achter op die ‘0-veldjes’. De klaver pakt dan wel de extra stikstof, maar het lijkt erop dat het gras nog niet optimaal gebruik maakt van de extra stikstof.

De wortels van de klaverplant bevatten wel stikstofknolletjes maar deze zijn ontzettende klein en zijn niet paars gekleurd van binnen. Na het nemen van een monster van een klaverplant blijkt dat deze wel 204 gram ruw eiwit bevat.

Nul-veldje waarop geen bemesting heeft plaats gevonden
Nul-veldje waarop geen bemesting heeft plaats gevonden

Om optimaal gebruik te kunnen maken van klaver op deze kleigrond zal nog een volgende stap gezet moeten worden om te zorgen dat de stikstofbinding van de klaver ook ten goede komt van het gewas gras. Afgelopen najaar is daarom 3 hectare geënt  klaver met rhizobium bacteriën gezaaid. We zijn erg benieuwd of hierdoor het gras ook harder gaat groeien, naast de klaver.