Nieuws

Prijzen voor vee en vlees verschillen flink

Gepubliceerd op
15 juli 2019

Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden landen via een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op de prijzen van vlees van afgevoerde melkkoeien en stierkalveren. De prijzen hiervoor liggen in Nederland laag ten opzichte van de uitbetaalde prijzen in andere Europese zuivellanden.

In 2017 was de afleverprijs van koeien voor de slacht op een herkenbaar Nederlands melkveebedrijf ongeveer € 1,15 per kg levend gewicht. Deze prijs was op basis van afgeleverde koe die tussen O- en P-kwaliteit inzit en een afslachtpercentage van rond de 50 procent. Dit blijkt ook uit figuur 1.

Figuur 1: Afleverprijs uitstoot melkkoeien voor slacht (prijs per kg levend gewicht) - Bron: IFCN 2018, (gegevens 2017)
Figuur 1: Afleverprijs uitstoot melkkoeien voor slacht (prijs per kg levend gewicht) - Bron: IFCN 2018, (gegevens 2017)

Binnen Europa is deze prijs vrij laag. Alleen de afgeleverde koeien in Polen zitten met ruim € 1,10 per kilogram levend gewicht op een iets lager prijsniveau. De afgeleverde koeien in Duitsland leveren binnen Europa het meest op. De Duitse melkveehouders ontvangen gemiddeld € 1,50 per kilogram levend gewicht. Buiten Europa ontvangt een melkveehouder in de VS (Californië) de hoogste prijs met bijna € 1,60 per kilogram levend gewicht. Argentijns koeienvlees is ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden het goedkoopst. Een melkveehouder ontvangt voor het vlees van de afgeleverde koeien iets meer dan € 0,90 per kg levend gewicht.

Prijzen voor stierkalveren

Figuur 2 laat zien dat een verkocht stierkalf op een herkenbaar Nederlands melkveebedrijf in 2017 ongeveer 85 euro opleverde. Binnen Europa kregen alleen Franse melkveehouders een tientje minder per stierkalf. Vooral melkveehouders in Duitsland, met name in Zuid Duitsland, en Polen ontvingen een veel hogere prijs voor een stierkalf. Zij krijgen respectievelijk 280 en 270 euro per stier. Opgemerkt moet wel worden dat niet alle bedrijven in Duitsland en Polen deze hoge prijzen hebben gerealiseerd. Vooral op de grotere melkveebedrijven in Noord en Oost Duitsland met meer dan 150 koeien lag de prijs voor stierkalveren meer in de buurt van de Nederlandse prijs.

Buiten Europa hebben stierkalveren een lage opbrengstprijs. In de VS is deze ongeveer vergelijkbaar met Nederland, maar in Australië en Nieuw-Zeeland brengt een stierkalf minder dan 30 euro op.

Figuur 2: Afleverprijs verkochte stierkalveren (prijs per stuk) - Bron: IFCN 2018, (gegevens 2017)
Figuur 2: Afleverprijs verkochte stierkalveren (prijs per stuk) - Bron: IFCN 2018, (gegevens 2017)