Project

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Paratuberculose is een langzaam voortschrijdende, infectieuze ontsteking van het laatste deel van de dunne darm van herkauwers. Vooral jonge dieren zijn vatbaar maar de klinische verschijnselen doen zich op latere leeftijd voor. De verwekker is Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (Map), ook wel Mycobacterium johnei genoemd.

De infectie vindt plaats door orale opname van de bacterie bijvoorbeeld met besmette grond, besmet voer of water of door het zuigen aan een met mest bevuild uier. De belangrijkste uitscheidingsroute is met de mest. Echter, besmetting is ook mogelijk in de baarmoeder, door biest en melk, en inmiddels is ook inhalatie als route aangetoond.

Bestrijding lastig

Paratuberculose is een lastig te bestrijden aandoening die op 79 procent van de Nederlandse melkgeitenbedrijven voorkomt. De ziekte veroorzaakt directe schade die van bedrijf tot bedrijf kan variëren, onder andere door voortijdig afvoer van dieren vanwege een verminderde melkproductie. De meest gebruikte diagnostiek voor paratuberculose die door GD wordt aangeboden is een ELISA in de melk en het bloed, PCR in mest en pathologie. Bij de ‘Veekijker’ en via directe contacten worden in toenemende mate vragen gesteld over de aanpak van paratuberculose in de melkgeiten- en schapenhouderij. Er lijkt dus behoefte aan meer kennis/begeleiding op het gebied van paratuberculose.

Topsectoren project

Van 2011 tot 2013 heeft het project ‘paratuberculose in de melkgeitenhouderij’ bij GD gelopen. In dit project is veel kennis opgedaan van deze aandoening en is er met 20 deelnemende geitenhouders een start gemaakt met de beheersing van deze aandoening. Het project is In 2013 onderdeel gaan uitmaken van de publiek-private samenwerking kleine herkauwers (PPS-KH) tussen het ministerie van EZ en van de melkgeitensector aanvankelijk Productschap Zuivel en sinds september 2014 het Platform Melkgeitenhouderij. Het project wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren, Livestock Research en Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR, en de faculteit Diergeneeskunde.

De essentie van het oorspronkelijke project was:

 • Inzicht in mate van paratuberculose-besmetting op Nederlandse melkgeitenhouderijen;
  • 79% van de bedrijven heeft met paratuberculose te maken.
 • Kennis en ervaring uitwisseling op het gebied van paratuberculose;
  • Studiegroep bijeenkomsten, mini symposia, Workshop Nationale Melkgeitenhouderijdag
 • Samen met de twintig deelnemende geitenhouders nadenken over mogelijke strategieën in de aanpak van paratuberculose;
  • Paratbc Wijzer

 • Mogelijk start maken met beheersing paratuberculose in Nederlandse melkgeitenhouderij.

Onderzoekfocus (in overleg met de Stuurgroep met vertegenwoordiging van o.a. melkgeitensector en EZ) binnen de PPS:

 •  Speelt leeftijdsresistentie bij geiten, en wat kunnen we daarmee;
 •  Onschadelijk maken van Map-bacteriën in de biest en melk;
 •  Hoelang verstoren antistoftiters na vaccinatie met Gudair® diagnostiek;
 •  Vóórkomen van koeien- versus schapenvariant van Map op melkgeitenbedrijven.

Onderzoek gebeurt door nauwe samenwerking tussen praktijk en wetenschap; tussen biologische en gangbare landbouw en door diverse wetenschappelijke disciplines.

Nieuws

(Nog) geen nieuwsberichten

Producten