Nieuws

Nutriëntenkringloop op Eytemaheert in 2022

Gepubliceerd op
16 november 2023

Natuurboerderij Eytemaheert wil landbouw en natuurbeheer integreren in een melkveebedrijf, waarin de nutriëntenkringloop zoveel mogelijk gesloten wordt. Daarvoor wordt de veestapel gevoerd met eigen geproduceerd gras, zonder aanvoer van nutriënten in voer of (kunst)mest.

Met de productie van melk en vlees voert het bedrijf echter wel nutriënten af. Door het toenemend aantal dieren in 2022 zijn daarnaast ook in de veestapel nutriënten vastgelegd. In dit 6e nieuwsbericht uit de reeks over de natuurboerderij in Drenthe, berekenen we hoe groot de nutriëntenstroom tussen de natuurgebieden en de productiepercelen op Eytemaheert is.

Nutriëntenkringloop op Eytemaheert in 2022