Nieuws

Netwerk deelt kennis over mestscheiden op demodag

Gepubliceerd op
6 mei 2013

Op 17 april stond het bedrijf van de familie Wiechers in Westerbork in het teken van mestscheiding. Het praktijknetwerk Mestscheiden, kans voor bedding en bemesting organiseerde een afsluitende dag waarbij kennisdelen centraal stond.

Verschillende mestscheiders waren aanwezig, de dikke fractie werd gelijk als demo ingestrooid in de ligboxen, en is er een presentatie gehouden over de werkingscoëfficiënt van gescheiden drijfmest. Projectleider Freerk Oudman van DLV spreekt van een succesvolle dag; “De bezoekers waren erg geïnteresseerd in de werking en toepassing van gescheiden mest.”

Werkingscoëfficiënt gescheiden drijfmest

Albert Jan Bos van DLV benadrukte het belang van alert zijn op de werkingscoëfficiënten van gescheiden drijfmest. Alleen als de dunne en dikke fractie niet bij elkaar komen is de N-werking van de dunne fractie 80% en de N-werking van de dikke fractie 45 of 60%, afhankelijk van beweiden of opstallen. “Uit verschillende vergelijkingen van cijfers uit het praktijknetwerk Mestscheiden, kans voor bedding en bemesting en de cijfers uit Koeien & Kansen blijkt dat de werking van dunne fractie meer lijkt op die van drijfmest dan op filtraat na mestscheiding. Maar ook dat de dikke fractie meer lijkt op vaste mest van rundvee dan op koek na het mestscheiden”, licht Bos toe. Hiermee stelt Bos dat de werkingscoëfficiënt in werkelijkheid behoorlijk afwijkt van de wetgeving.

Schroefpersvijzels in werking

Op het bedrijf van familie Wiechers waren drie soorten schroefpersvijzels in werking. De Doda, Sepcom en Bauer stonden naast elkaar mest te scheiden. “Voor bezoekers ideaal om het verschil in scheidingsproduct tussen de type mestscheiders te zien”, aldus Oudman.

Toepassing dikke fractie in boxen

Naast een informatieve presentatie over de toepassing, werd tijdens de opendag enkele malen de boxen van de koeien gevuld met dikke fractie. “Veel aanwezige bezoekers hadden een shoveltje met een doseerbak nog nooit in werking gezien. Omdat dikke fractie relatief gezien en natter en zwaarder product is dan zaagsel, vonden veel bezoekers het opvallend dat er heel wat bakken met dikke fractie nodig zijn om de boxen allemaal gevuld te krijgen.”

Meer informatie: