Nieuws

Nederlandse melkveehouder zet weinig betaalde arbeid in

Gepubliceerd op
27 juni 2018

De Nederlandse melkveehouder geeft gemiddelde € 0,65 per 100 kilogram melk uit aan betaalde arbeidskosten. Deze kosten zijn laag in vergelijking met andere belangrijke zuivellanden. Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden landen via een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op de betaalde arbeidskosten per 100 kilogram melk.

De betaalde arbeidskosten per 100 kilogram melk zijn op het herkenbare Nederlandse melkveebedrijf ongeveer € 0,65 per 100 kilogram melk. In vergelijking met melkveebedrijven in andere belangrijke Europese zuivellanden zijn deze kosten laag. Alleen het typisch Poolse melkveebedrijf heeft helemaal geen betaalde arbeidskosten.De arbeidskosten in Ierland liggen op hetzelfde niveau als in Nederland.

Binnen Europa heeft het herkenbare Deense melkveebedrijf de hoogste betaalde arbeidskosten met meer dan € 4,00 per 100 kilogram melk. Deze is ruim zes keer zo hoog als in Nederland. In Denemarken ligt het uurloon met € 25,- op hetzelfde niveau als in Nederland.

Hoge arbeidskosten

Van de belangrijke zuivellanden in de wereld zijn de betaalde arbeidskosten in Denemarken ook het hoogst. Toch hebben de typische melkveebedrijven in de belangrijke zuivellanden buiten Europa over het algemeen vrij hoge betaalde arbeidskosten van meer dan € 2,00 per 100 kilogram melk. In de VS en Argentinië ligt het niveau op ongeveer € 3,50 per 100 kg melk. In de VS, op een typisch melkveebedrijf in Californië, is het uurloon ongeveer € 15 per uur, terwijl de arbeidskosten in Argentinië met € 5 per uur een stuk goedkoper zijn. Externe arbeiders op Argentijnse bedrijven maken dus veel meer uren. De bedrijven in Argentinië en de VS zijn meer afhankelijk van externe arbeid dan de Nederlandse familiebedrijven die relatief weinig vreemde arbeidskrachten inzetten.

Figuur 1: Betaalde arbeidskosten per 100 kg melk in 2016. (Bron: IFCN 2017, gegevens 2016)
Figuur 1: Betaalde arbeidskosten per 100 kg melk in 2016. (Bron: IFCN 2017, gegevens 2016)