Nieuws

Nederland kent hoge productiekosten van melk

Gepubliceerd op
29 maart 2016

Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden. Deze maand is er aandacht voor de productiekosten van melk. Met ongeveer 43 euro per 100 kg melk zijn de productiekosten van melk op een representatief Nederlands melkveebedrijf in 2014 hoog. Hiermee zit Nederland in de top drie.

Met ongeveer 43 euro per 100 kilogram melk zijn de productiekosten van melk in Nederland hoog. Ongeveer 10 euro per 100 kilogram melk van deze kosten zijn niet betaalde, maar berekende kosten van eigen productiemiddelen. Het gaat hier om eigen arbeid en berekende rente van eigen grond. De productiekosten in Duitsland, Denemarken en Ierland liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in Nederland. Denemarken heeft de hoogste betaalde kosten per 100 kg melk.
Frankrijk heeft met ongeveer 33 euro per 100 kilogram melk de laagste productiekosten van alle belangrijke zuivellanden in Europa.

Buiten Europa liggen de productiekosten lager. Veel belangrijke zuivellanden hebben productiekosten van rond de 25 euro per 100 kilogram melk. Opvallend is dat in de VS deze kosten bijna allemaal betaalde kosten zijn. Vanwege de grote omvang, gemiddeld 1100 koeien, moet het representatieve bedrijf in dit land veel gebruik maken van externe arbeid.

Figuur: Gemiddelde kosten per 100 kg geproduceerde melk op representatieve melkveebedrijven in belangrijke zuivellanden (Bron: IFCN, gegevens 2014).
Figuur: Gemiddelde kosten per 100 kg geproduceerde melk op representatieve melkveebedrijven in belangrijke zuivellanden (Bron: IFCN, gegevens 2014).