Nieuws

Minder ammoniakemissie, meer beschikbare stikstof

Gepubliceerd op
14 september 2015

Wie durft nu te zeggen dat hij de komende drie jaar minder ammoniakuitstoot per kilogram melk heeft dan het gemiddelde van de groep? En waarom? Deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst van het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’.

Maar het antwoord dat eigenlijk het hele netwerk samenvat is: ik heb een intensief bedrijf en moet mest afzetten. Ik moet dit afvoeren om dat fosfaat beperkend is in mijn plaatsingsruimte, maar dat bekent dat ik ook een groot deel stikstof afzet. Deze stikstof moet weer aangekocht worden in de vorm van kunstmest. Kan dat nu niet anders, zo vragen de netwerkdeelnemers zich af. Het doel is zoveel mogelijk emissie te beperken zodat de stikstof op het bedrijf blijft en je binnen je plaatsingsruimte de stikstof zo efficiënt mogelijk kunt benutten. Dat scheelt dan weer aankoop van stikstof.

Praktische oplossingen op bedrijfsniveau

Hier verdiept zich de deelgroep mest in, want het is heel tegennatuurlijk om je mest af te moeten voeren en dan weer kunstmest aan te moeten kopen. Dat betekent extra transport, extra geld, extra productie van grondstoffen, terwijl de koeien zo’n mooi kant en klaar product maken. Er is niet de illusie dat dit probleem tijdens het netwerk opgelost gaat worden, maar het is wel goed om er over na te denken en te kijken of er misschien praktische oplossingen zijn waar veehouders mee aan de gang kunnen. We organiseren een avond met mestspecialisten en gaan met demovelden aan de slag.

Proeven met kunstmest

Naast presentaties over mest, zoeken naar antwoorden op onze vragen en het bespreken van onze kringloopwijzercijfers willen we als praktijknetwerk ook praktisch aan de slag met een aantal demovelden.Bij KTC Zegveld en bij veehouders op het bedrijf starten we met proeven met kunstmest en -voor de deelgroep mest- ook testen met diverse manieren van mestaanwenden.