Nieuws

Meer energie voor betere eiwitbenutting

Gepubliceerd op
24 maart 2023

Minder eiwit in het rantsoen kan opgevangen worden door meer energie te voeren. Wil je het eiwit in je rantsoen beter benutten, zodat uiteindelijk minder ammoniakemissie ontstaat, dan is meer energie (VEM) voeren een handig hulpmiddel. Een grove vuistregel is dat 100 g DVE minder voeren te compenseren is door 1000 VEM extra voeren. Let bij het voeren van extra energie, vaak in de vorm van zetmeel, wel op de pensgezondheid. De fermenteerbaarheid van het totale rantsoen mag niet te hoog worden.

Dit is ook gebleken uit gepubliceerd onderzoek, zie ook onderstaande figuur. Deze figuur is als volgt te lezen. De rode lijn geeft de huidige DVE behoefte op basis van melkproductie weer. Stel je wilt 30 kg melk per koe per dag produceren (dit is de blauwe horizontale lijn). Dan kruisen de rode lijn en de blauwe lijn elkaar bij ongeveer 1800 g DVE. Wanneer je dan minder DVE gaat voeren gaat de melkproductie echter niet zo sterk naar beneden als de rode lijn zou vermoeden, maar volgt de melkproductie de groene lijn. Vervolgens is er ook een relatie tussen de VEM-opname en de melkproductie per koe (de drie groene lijnen). Deze groene lijnen kruisen ook ergens met de blauwe lijn voor de gewenste melkproductie van 30 kg per dag. Er is een lijn die ook precies kruist met de rode lijn. Dat snijpunt duidt de hoeveelheid VEM aan die nodig is bij ca 1800 g DVE om 30 kg melk te produceren. Vervolgens is er ook een dondergroene lijn (hogere VEM-opname) die de blauwe lijn voor 30 kg melk kruist, bij een lager DVE-niveau. Hieruit blijkt dat bij minder DVE opname en een hogere VEM-opname dezelfde melkproductie haalbaar is.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.