Nieuws

Maïs eraf, kalk erop en groenbemester erin

Gepubliceerd op
12 oktober 2015

Op veel plaatsen is of wordt de maïs binnenkort geoogst. De groenbemester op zandgrond (als die nog niet is ondergezaaid) moet dan direct gezaaid worden om een maximaal effect te hebben. Echter als de pH te laag is, is dit ook een prima moment om eerst te bekalken.

De maïs dit jaar laat. Juist omdat het later is, is enige haast geboden bij het inzaaien van groenbemesters. De ontwikkeling van het gewas voor de winter is de belangrijkste factor van een goed geslaagde groenbemester. Enkele dagen later zaaien blijf je vaak de hele winter zien.  

Vastleggen van stikstof

De verzorging van het maïsland is belangrijk voor het behoud van een goede bodemstructuur en bepaalt daarmee de start voor het komende jaar. Een geslaagde groenbemester legt overgebleven stikstof vast in de bodem. Dit is van belang voor extra stikstoflevering in het volgende seizoen en voldoende aanvoer van organische stof.

In het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ bleek dat Italiaans Raaigras en rogge vanaf het najaar 2014 tot en met begin maart 2015 zo’n 25 tot 55 kg stikstof per ha hebben vastgelegd. Stikstof die dus niet in de winter is uitgespoeld en ten goede kon komen aan het volggewas.

Juiste groenbemester

Na de oogst inzaaien is de meest voorkomende methode. Kies daarbij de juiste groenbemester: Italiaans Raaigras, rogge of een ander graan. Wanneer aaltjes een knelpunt zijn is wintertarwe, wintergerst of triticale de beste optie boven rogge. Bij late zaai zijn eigenlijk alleen granen nog een goede optie. Italiaans raaigras kan ook nog, maar heeft meer risico op uitwinteren. Bladrammenas en bladkool zijn geen goede keus meer op dit tijdstip. Na 1 oktober is eigenlijk alleen rogge nog een mogelijkheid.

Grotere slaagkans

Zaai zo snel mogelijk na de oogst. Later zaaien geeft 2 kg N/ha/per dag minder opname en minder nalevering. Maak voor het zaaien van het vanggewas een goed zaaibed. Gebruik voldoende zaaizaad, 25-30 kg Italiaans Raaigras of 70-100 kg rogge. Voor een grotere slaagkans op een goed vanggewas, kies dan volgend jaar voor een wat vroeger maïsras.

Bekalking

Voordat het zaaibed gemaakt wordt, kan op zandgrond nog mooi een eventuele bekalking worden uitgevoerd. Op alle andere gronden is er iets meer tijd. Maar ook daar geldt, als de omstandigheden goed of gunstig zijn, zo snel mogelijk uitvoeren. De geadviseerde kalkgift is af te leiden uit het grondonderzoek en de adviesbasis van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Tips voor bekalken

En kijk ook nog eens naar de oude tip voor bekalken. Daarin worden adviezen gegeven vanaf welke pH bekalking nodig is. In de adviesbasis staat ook aangegeven hoe bij een te lage pH de reparatiebekalking kan worden berekend.

Meer informatie

  • Bekalk uw grasland (nieuwsbericht)