Nieuws

Kostprijs melk in 2015 gedaald

Gepubliceerd op
31 oktober 2016

Wereldwijd daalde de kostprijs van melk in 2015 gemiddeld van $46 naar $40.5 per 100 kilogram melk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de wisselkoersen van de dollar en de kunst van melkveehouders om te snijden in de kosten. Ondanks de gedaalde kostprijs was het voor de melkveehouders over de hele wereld een slecht jaar, doordat de melkprijs fors onderuitging met gemiddeld 33 procent.

Het jaar 2014 was mogelijk een topjaar, maar 2015 was echt een heel slecht jaar. Dit geldt voor de meeste melkhouders in de wereld.  De dalende melkprijs, gemiddeld met zo’n 33 procent, was hier grotendeels de oorzaak van. Melkveehouders kregen in 2015 gemiddeld ca $29 per 100 kilogram melk. Deze prijs ligt ruim onder de gedaalde kostprijs van $40.5 per 100 kilogram melk. Deze en andere informatie staat in het onlangs verschenen ‘IFCN Dairy report 2016’ met bijbehorende persbericht.

Schommelingen op de melkmarkt

Hoge  melkprijzen en lage voerprijzen waren in 2007het begin van de flinke schommeling van de melkprijs. Na 2007  volgde een periode met een lage melkprijs en een hoge voerprijs. Dit was de eerste melkprijscrisis, die zich herstelde na ongeveer  14 maanden. In 2011 begon de melkprijs voor het eerste weer   te dalen, met een dal in 2012. Na 10 maanden herstelde het zich weer door een grote mondiale vraag, wat uiteindelijk leidde tot een torenhoge melkprijs in 2014. Onbalans tussen vraag en aanbod zorgde voor een lage melkprijs 2015 en 2016. De balans tussen vraag en aanbod is nu nog niet hersteld, waardoor de periode van  lage melkprijs, en dus lage inkomens, nog steeds voortduurt. .  Minder vraag vanuit  onder ander Rusland, China en Venezuela, in combinatie met afschaffing van het quotum in Europa zorgt voor deze ernstige en langdurige onbalans. Het verlagen van de melkproductie kan weer zorgen voor een nieuwe balans. 

Lage kosten in Zuid Amerika

De kostprijs van melk varieerde van $8.5 per 100 kilogram melk in extensieve bedrijfssystemen (Afrika) tot $106 per 100 kilogram melk voor een gemiddeld melkveebedrijf in Zwitserland. De gemiddelde kostprijs voor de bedrijven in alle geanalyseerde landen in 2015 was $40.5 per 100 kilogram melk. Onderstaande figuur laat de kostprijs van melkproductie van gemiddelde bedrijven in de betreffende landen zien. Landen als Chili, Argentinie en Uruguay laten erg lage kosten zien, maar dat geldt ook voor een aantal landen in Afrika en Oost Europa.

Knipselwereld.JPG

Meer informatie

Naast kostprijsvergelijkingen, geeft het rapport ook een beeld van de structuur van melkveehouderij van circa 100 deelnemende landen. Deze landen vertegenwoordigen ongeveer 98 procent van de melkproductie in de wereld. In het rapport is ook de status en trends van de mondiale melkveesector terug te vinden. Meer informatie is te vinden op www.ifcnnetwork.org.

De Nederlandse bijdrage van het project ‘Kostprijsvergelijking met het buitenland’ wordt mede gefinancierd door ZuivelNL.