Nieuws

Klaver in het grasland zorgt voor goede benutting

Gepubliceerd op
2 augustus 2017

De voordelen van klaver in het grasland zijn vaak vanaf de zomer zichtbaar. De klaver begint dan pas goed te groeien, wat kan leiden tot een hogere gewasopbrengst met een goede voederwaarde. Bovendien levert de combinatie van klaver in grasland een smakelijk product op voor het vee.

Vanaf de zomer begint de klaver, zonder stikstofgift, echt goed te groeien. De totale gewasopbrengst gaat omhoog, evenals de totale kVEM-opbrengst. Dit zorgt voor een goede benutting van mest, bodem en gewas.

Kracht van klaver

Stikstof is steeds meer een beperkende factor voor de gewasopbrengst binnen de mestwetgevingen. Klaver is een gewas dat voorziet in de eigen stikstofbehoefte en heeft nauwelijks stikstofbemesting nodig. Bij een aandeel van 40% klaver, kan in totaal 200 kilogram stikstof uit de lucht gebonden worden. Deze stikstof komt vanaf de zomer en herfst ten goede aan het gras. Ook is bekend dat het vee percelen met klaver smakelijker vindt. Daarnaast wordt er een hoger eiwitgehalte in de kuiluitslagen waargenomen bij gras-klaverpercelen. 

Aandachtspunten

Klaver in het grasland is moeilijker te managen dan puur Engels raaigras. Daar gaat het vooral om tijdig bemesten, voldoende vocht en het gras zal groeien. Bij klaver ben je meer afhankelijk van natuurlijke factoren, waardoor de groei en opbrengsten wat minder stabiel zijn. De stikstofgift van het perceel met gras-klaver moet niet te hoog zijn; niet meer dan 250 kilogram stikstof per hectare. De PH niet te laag; minimaal 4.5.
Gebruik bij weidegang witte klaver en bij maaipercelen rode klaver. Witte klaver is namelijk smakelijker dan de rode.