Nieuws

Kijk eens even terug...wat kan anders in bemesting 2017?

Gepubliceerd op
1 december 2016

Wat groeiseizoen betreft, ligt 2016 inmiddels achter ons. Qua ruwvoerproductie was het een moeilijk, zeer wisselend jaar. De opbrengst van gras was gemiddeld goed tot hoog maar de opbrengst van mais daarentegen, was zeer wisselend. Het is hopen op een gewoon jaar in 2017. Maar tegelijk is toch ook nog wat te leren en verbeteren voor 2017. Bemesting vormt daarbij een belangrijke knop om aan te draaien; voor de opbrengst en kwaliteit van ruwvoer en een betere KringloopWijzer.

Bemesting kent vele aspecten. Dierlijke mest versus kunstmest, hoeveel, wat, waar en hoe ga ik dat geven. Niet alles is te plannen: zo is de grond niet altijd berijdbaar en weet je vooraf niet wanneer het gras eraf gaat. En de regelgeving is vaak beperkend voor de hoeveelheid die gebruikt mag worden. Toch blijft bemesting één van de belangrijkste knoppen om aan te draaien in het ruwvoermanagement. Bedrijven werken vanuit verschillende routines. Zijn dat de best denkbare? Juist als je een tekort van iets hebt, is het de moeite om het zo slim mogelijk te verdelen, het op het juiste moment toe te dienen met de juiste meststof. Is er bij jou of je klanten nog ruimte voor verbetering?

Welke informatie is beschikbaar van afgelopen seizoen?

Het is bijna 9 maanden geleden dat de eerste dierlijke mest weer het land op ging. Hoe is dat uitgevoerd en hoe lag het land erbij? Is dat geregistreerd of nog terug te halen?  Je bent waarschijnlijk niet gewend dat heel systematisch te registeren. Een tip voor volgend jaar? Tegelijk is er misschien wel informatie vanuit:

 • Managementsysteem
 • Melkcontrole, ureumgehaltes in de melk
 • Kuilanalyses van 2016
 • Bodemanalyses
 • Drijfmestanalyses
 • Graslandgebruikskalender?
 • KLW 2015 en begin januari die van 2016
 • “Kwartjes momenten” uit uw eigen ervaring in 2016, zoals
  • Had je mest ‘te kort’ begin mei?
  • Had je nog mest teveel eind augustus?
  • Kleur van het gewas....

Hoe kan je de informatie gebruiken?

Door informatie die je beschikbaar hebt aan elkaar te koppelen, kun je verbeterpunten oppikken die je komend jaar kunt uitvoeren. Heb je bijvoorbeeld een hoog melkureum in de weideperiode en tegenvallende ruweiwitgehalten in je graskuilen, dan zou je kunnen kijken of je de stikstofgift op weidepercelen kunt verminderen ten gunste van de maaipercelen.
De kuilanalyse kan ook extra inzicht verschaffen: hoe is het RE-gehalte in relatie tot de opbrengst per ha (partijmeting/aantal hectare). Hoe hoog is het nitraatgehalte en de N/S-verhouding.
Kijk ook eens naar het bodemoverschot in de KringloopWijzer van je grasland en van je maïsland. Hoe zou je dit kunnen verlagen door efficiënter te bemesten?

Gericht bemesten?

Eén van de belangrijkste evaluatievragen is de verdeling van dierlijke mest en kunstmest. Hoe heb je dat gedaan in 2016? Is er verschil gemaakt tussen maaipercelen en weidepercelen, of tussen percelen met een hoog NLV of laag NLV? Hoe zit het met P-toestand? Is de pH overal op orde gebracht? Moet ik mais wat meer bemesten dan gras, of is het vooral andersom, en waarom eigenlijk? Ga ik voorjaarsmeststoffen gebruiken of niet? Moet ik op natte percelen misschien toch eerst beginnen met kunstmest en daarna pas dierlijke mest om geen groei te missen en insporing te vermijden?

Graslandkalender
Graslandkalender

Percelen hebben meestal een andere historie, een ander gebruik, een ander gewas. Dat maakt gericht bemesten de moeite waard. Vergelijk het met ‘voeren’ van de melkkoeien. Meestal loont het ook om dieren ‘individueel te voeren met krachtvoer, op basis van eigen behoefte’. Met bemesting is het eigenlijk niet anders. Op een graslandkalender kon je/kun je uitrekenen hoeveel mest per perceel is aangewend en wat dat betekent voor N, P, K en S, al dan niet afgezet tegen de opbrengst (=behoefte). Een mooie basis om beter te gaan scoren in de KringloopWijzer.
Natuurlijk moet ook uw bemestingsapparatuur op orde zijn zodat je exact weet wat je geeft.

Hoe komen tot een praktisch bemestingsplan?

Wil je winst boeken? Neem de moeite om er even voor te gaan zitten. Dat kan alleen of met een adviseur maar een paar uur terugblikken, kan ook wel met een stagiaire. Ook een studieclubbijeenkomst kan geschikt zijn elkaar te bevragen en dan een verbeterplan op te stellen voor 2017. Want...er verandert pas echt iets, als je wat anders gaat doen. In de adviesbasis bemesting voor grasland en voedergewassen staat op www.bemestingsadvies.nl, een link naar een paar stappen voor een verdeelplan. Dit plan bevat drie stappen voor goede tactische verdeling van stikstof over het jaar. En dit plan is het plan waarin je beschrijft wat je gaat doen. Dat gaat een stapje verder/anders dan het bemestingsplan dat je moet maken vanwege de mestwetgeving.