Nieuws

Kies voor vroegrijpe maisrassen

Gepubliceerd op
13 april 2017

Het zaaien van een vroegrijp maisras kent in de praktijk veel voordelen. Deze rassen hebben minder groeidagen nodig, waardoor u het gewas op tijd kunt oogsten. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van het vanggewas, wat uiteindelijk zorgt voor een betere mineralenbenutting.

Een vroegrijp maisras heeft een groot aantal voordelen in de praktijk:

  • De VEM opbrengst is tegenwoordig vrijwel gelijk aan late rassen.
  • Deze rassen hebben meestal een betere voederwaarde (VEM/kgds).
  • Ze hebben minder last van droogte doordat ze vroeger bloeien.
  • Het vanggewas of de groenbemester heeft nadien meer tijd om zicht te ontwikkelen. Wat leidt tot meer vastlegging van stikstof en organische stof in de bodem.
  • Een intensief wortelende groenbemester verbetert de bodemstructuur.
  • Meer oogstzekerheid en minder structuurschade door vroege oogst.
  • Mogelijkheid om nog succesvol grasklaver in te zaaien na maisoogst.
  • Het (vroege) ras kan eventueel iets later gezaaid worden.
  • De bovenstaande voordelen gelden voor alle grondsoorten.