Nieuws

Hoge kosten voor veel Europese landen

Gepubliceerd op
28 november 2017

De kosten voor een typische Nederlands melkveebedrijf liggen rond de €45,- per 100 kilogram melk. Deze kosten bestaan uit betaalde kosten en berekende kosten voor eigen kapitaal, grond en arbeid. Alleen Duitse en Poolse melkveebedrijven hebben hogere kosten per 100 kilogram melk. Opvallend is dat landen met lage kosten voor machines en gebouwen vaak ook lage totale kosten hebben.

Elke twee maanden wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden landen via een specifiek kengetal. Het doel hiervan is om de Nederlandse melkveehouderij meer in buitenlands perspectief te plaatsen. Deze keer ligt de focus op de kosten per 100 kg melk. In Nederland liggen deze kosten op 45 euro per100 kilogram melk. De totale kosten binnen de IFCN systematiek bestaan uit betaalde kosten en berekende kosten voor eigen kapitaal, grond en arbeid. Het typisch Nederlands melkveebedrijf heeft ongeveer 10 euro per 100 kg melk voergebonden kosten. Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor de aankoop van voer, bemesting, zaaizaad en gewasbescherming. De berekende en betaalde kosten voor arbeid in Nederlan liggen op bijna 9 euro per 100 kilogram melk.. De kosten voor afschrijving en onderhoud van machines en gebouwen en loonwerk komen hier uit op ruim 9 euro per 100 kilogram melk.

Kosten in de rest van Europa

Binnen Europa hebben alleen typische Duitse en Poolse melkveebedrijven hogere kosten per 100 kilogram melk. In beide landen zijn de arbeidskosten per 100 kilogram melk hoger dan in Nederland. In beide landen ligt de productiviteit, uitgedrukt in kilogram melk per gewerkt uur, een stuk lager dan in Nederland.
Binnen Europa zijn de kosten op typische melkveebedrijven in Ierland het laagst (ongeveer 37 euro per 100 kg melk). Dit komt vooral door lage voergebonden kosten en lage kosten voor machines, gebouwen en loonwerk.

Laagste kosten voor Nieuw-Zeeland

Op herkenbare melkveebedrijven buiten Europa zijn de kosten lager dan in Europa. Opvallend in alle landen buiten Europa zijn de lage kosten voor machines, gebouwen en loonwerk. Op het typische melkveebedrijf in de VS liggen de kosten op bijna 33 euro per 100 kilogram melk. Opmerkelijk is hier dat ruim 19 euro van deze kosten uit voergebonden kosten bestaat.
Met ongeveer 29 euro per 100 kilogram melk zijn de kosten op een typisch bedrijf in Nieuw-Zeeland het laagst van alle belangrijke zuivellanden. Op dit bedrijf zijn bijna alle kostenposten lager dan in Nederland, behalve de kosten voor land. Deze zijn in Nieuw-Zeeland door de lagere productiviteit (kilogram melk per hectare) hoger dan in Nederland. In Nieuw Zeeland liggen deze kosten op ruim 6 euro per 100 kg melk, terwijl deze in Nederland liggen op bijna 5 euro per 100 kg melk in Nederland.