Themadag

Haal meer uit (kunst)mest voor goed ruwvoer

Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 7 februari staat goed ruwvoer centraal. Ruwvoer dat voldoet aan de huidige eisen qua samenstelling en voederwaarde, maar juist ook niet te hoge gehalten kent als het gaat om ruw eiwit en K.

Organisator Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Datum

do 7 februari 2019 13:30 tot 16:30

Locatie De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

De Adviesbasis Bemesting geeft handvaten voor het telen van goed ruwvoer. In het afgelopen jaar zijn enkele adviezen aangepast of nieuw opgesteld. Zo is het kali-bemestingsadvies voor mais vernieuwd deze winter. Voor Nieuw Nederlands weiden is een praktijktoepassing van het advies voor standweiden gemaakt.

Daarnaast wordt concreet sturen op mineralen op het bedrijf steeds belangrijker. Wat is er te leren van de ervaringen met kunstmest vervangen door dierlijke mest in de BES-pilot? En hoe stuur ik op een hoger, maar vooral ook in veel regio’s op een lager ruw eiwit gehalte in het gras?

Programma

13:15 Ontvangst
13:30 Welkom door voorzitter CBGV Inge van Schie - Rameijer, LTO
Nieuwe Kali bemestingsadvies in mais Wim Bussink, NMI
Een praktisch N-advies bij (roterend) standweiden Albert Jan Bos, DLV Advies
Kunstmest vervangen door dierlijke mest, ervaringen uit de BES pilot Jaap Gielen, Countus
15:00 Pauze
15:20 Hoger of juist lager eiwit in de graskuil, wil dat niet of kan dat niet? Jantine van Middelkoop, WUR
Ervaringen met het goede ruw eiwit in de kuil uit Proeftuin Veenweiden en Vruchtbare Kringloop Achterhoek Twee deelnemende melkveehouders
Discussie o.l.v. Bert Philipsen
16:30 Afsluiting door Inge van Schie - Rameijer Aansluitend borrel

Aanmelden voor deelname

U kunt zich nu al aanmelden door een email met in de onderwerpregel: 'aanmelding themadag 7 februari 2019’ te sturen. Meld je hieronder direct aan:

Aanmelding themadag 7 februari 2019