Nieuws

Grootste melkprijsdaling sinds 2009

Gepubliceerd op
14 juli 2015

De jaarlijkse ‘Dairy Conference’ van het IFCN heeft plaats gevonden op 8-10 juni in Kiel (Duitsland). Onderzoekers vanuit de hele wereld nemen deel aan dit overleg. Het netwerk dekt meer dan 90 procent van de mondiale melkproductie. Analyses wezen uit dat de wereldmarktprijs in juni 2015 was gedaald naar €26 per 100 kilogram ECM (energy corrected milk). “Dit heeft invloed op de melkproductie in elk land. We hebben te maken met de derde melkprijs crisis in acht jaar”, gaf Torsten Hemme aan, CEO van het IFCN.

Hoe de melkprijs zich het komende periode gaat ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. Dat heeft het verleden wel uitgewezen. Toch heeft de wereldmarkt een grote invloed op de melkprijs. Dat is opmerkelijk, aangezien er maar een klein deel van de melk op de wereldmarkt komt. Zo’n 54 miljoen ton ECM (energy corrected milk) wordt op de wereldmarkt verhandeld, terwijl de totale productie 815 miljoen ton ECM is. Dit is slechts 7 procent van de totale melkproductie maar heeft grote invloed op de melkprijs.

Melkproductie steeg harder dan vraag

In 2014 is de totale melkproductie met 3,1 procent gestegen ten opzichte van 2013. Een behoorlijke stijging, die tot stand kwam onder invloed van een hoge melkprijs en goede weersomstandigheden. De vraag naar melk steeg in 2014 ook, maar minder dan het aanbod. De stijging was ‘slechts’ 2,7 procent. De melkproductie steeg begin 2015 mondiaal nog steeds. Onder andere door afschaffing van de Europese quota en de relatieve goede weersomstandigheden wereldwijd. De vraag staat onder druk, vanwege de Russische boycot en de terughoudendheid van China.

Inkomens goed in 2014, zorgen over 2015

De onderzoekers vergeleken de bedrijfseconomische prestaties van melkveehouders en maakten een analyse over de gehele melkveesector. Over de gehele linie bleek het inkomen in 2014 op een hoog niveau te zijn, vergelijkbaar met 2013. Dit inkomen werd vooral gerealiseerd door de hoge melkprijs. Maar melkprijs is niet de enige factor die het inkomen bepaalt. Kostprijs is zeker zo bepalend. De voerprijzen waren in 2014 bijvoorbeeld ook relatief laag. De onderzoekers brachten de totale kostprijzen voor melkproductie van de verschillende landen in beeld. Onderstaande figuur laat het voorlopige resultaat met de ingeschatte kostprijzen zien (in Amerikaanse dollars per kg energy corrected milk (ECM)). We zien flinke verschillen wereldwijd. Deze verschillen zijn niet nieuw. Belangrijke constatering is dat Nieuw Zeeland geen ultiem lage kosten land meer is. De hoge kostprijzen zitten vooral in Europa, Noord Amerika en Oost Azië. Hier bevinden zich ook de plekken met de hoogste melkprijzen.

Voor 2015 is de inkomenssituatie voor melkveehouders mondiaal een stuk zorgelijker. Vooral in de landen waar de melkprijs de wereldmarktprijs nauw volgt.

Figuur 1: Indicatieve kostprijzen in Amerikaanse dollars per 100 kg ECM (energy corrected milk) voor gemiddelde bedrijfsgroottes per regio.
Figuur 1: Indicatieve kostprijzen in Amerikaanse dollars per 100 kg ECM (energy corrected milk) voor gemiddelde bedrijfsgroottes per regio.

Meer informatie

Het netwerk heeft relevante bevindingen van het congres samengevat in Press Information IFCN Conference 2015. Het netwerk vat een deel van haar informatie samen in IFCN World Dairy Map 2015. Deze poster geeft een indruk van de melkproductie wereldwijd, met prijzen voor melk, voer en kostprijs voor melkproductie. Bovendien staat hier informatie over de top 20 van melkverwerkers in de wereld. Wil je een exemplaar van deze poster, stuur dan een mail naar michel.dehaan@wur.nl.

De Nederlandse bijdrage van het project ‘Kostprijsvergelijking met het buitenland’ wordt mede gefinancierd door ZuivelNL.