Nieuws

Grasvoorraad in beeld met GRIP OP GRAS

Gepubliceerd op
17 oktober 2016

De grasvoorraad op melkveebedrijven in beeld brengen. Dat is wat GRIP OP GRAS doet. De applicatie geeft inzicht in de beweidingsvolgorde, het moment van inscharen en het moment van maaien. GRIP OP GRAS is een belangrijk onderdeel van de bouwsteen Grasvoorraad van het project Amazing Grazing. Hierin worden kennis en tools ontwikkeld ter ondersteuning van het graslandmanagement.

Voor de graslandplanning en de beweiding via omweiden is in GRIP OP GRAS de feedwedge beschikbaar. Tot nu toe waren voor melkveehouders in Nederland alleen Engelstalige feedwedges beschikbaar. Nu wordt samen met een groep melkveehouders en adviseurs een Nederlandse versie ontwikkeld waarbij zij de functionele eisen bepalen. Ook wordt de Nederlandse feedwedge aangepast aan het Nederlandse graslandmanagement dat gekenmerkt wordt door maaien, bijvoeding en een eigen grasgroeipatroon. Op basis van de ervaringen in het project wordt GRIP OP GRAS verder ontwikkeld.

In de versie die nu in ontwikkeling is, wordt het benodigde areaal onder de koeien afhankelijk gemaakt van de rotatielengte (grasgroei) en de grasbehoefte (wat de koeien mogen opnemen). Dat wil zeggen dat er afhankelijk van de grasgroei meer of minder percelen onder de koeien nodig zijn. Ook wordt het maaivenster geïntroduceerd. Dat helpt boeren bij het vaststellen van het maaimoment voor de percelen die gereserveerd zijn om te maaien.

Standweiden

Voor het voorraadbeheer bij standweiden is een heel andere tool nodig dan de feedwedge. De werkgroep standweiden test momenteel een prototype. Zodra de tool voor standweiden voldoet, komt deze ook beschikbaar via GRIP OP GRAS.

Voor alle grasplanningstools geldt overigens dat Amazing Grazing voor verschillende beweidingssystemen rekenregels opstelt en deze test en toetst. Gedurende het project komen deze rekenregels beschikbaar voor dienstverlening van alle intermediairs. Het project zal zelf geen (advies)producten in de markt zetten.

Meer informatie

gripopgras.jpg

Wilt u meer weten over GRIP OP GRAS of over Amazing Grazing neemt u dan contact op met Marcia Stienezen (marcia.stienezen@wur.nl) of Bert Philipsen (bert.philipsen@wur.nl).

GRIP OP GRAS is gratis beschikbaar via www.akkerweb.nl.