Nieuws

Grasland geplaagd door droogte en muizen

Gepubliceerd op
27 september 2019

Graslandmanagement op het biologische Koeien & Kansen-bedrijf van Cees Jitske Sikkenga Bleker is een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering. ‘’Het kan altijd beter’’, meent Sikkenga. De twee extreem droge zomers van 2018 en 2019 hebben de percelen niet goed gedaan. Ook de toenemende populatie muizen hebben de nodige schade aangericht. Dit is terug te zien in de tegenvallende grasopbrengsten.

Op het biologische Koeien & Kansen-bedrijf van Cees en Jitske Sikkenga Bleker in Bedum is veel muizenschade. Op bijna alle percelen heeft dit Koeien & Kansen bedrijf te maken met muizenschade. De schade is het grootst op de percelen gelegen op de zwaardere kleigronden en met een hoog organisch stofgehalte.

Echter het meeste gras is gemist door de droogte en dan doen de muizen de rest.
Echter het meeste gras is gemist door de droogte en dan doen de muizen de rest.
De jongste percelen hebben het de laatste tijd best redelijk goed gedaan, hier valt nog wel een wagen vol gras te halen voor stalvoeren.
De jongste percelen hebben het de laatste tijd best redelijk goed gedaan, hier valt nog wel een wagen vol gras te halen voor stalvoeren.

Cees en Jitske hebben de laatste weken ruim 12 hectare opnieuw ingezaaid. De percelen waren zo slecht dat vervangen de enige oplossing was. Op zes hectare hadden de muizen ervoor gezorgd dat 50 procent van het grasbestand volledig weg was. ‘’Je heb dan geen andere keuze meer dan ploegen en herinzaaien’’, zegt Sikkenga. ‘’Het effectief bestrijden van alle muizen is in de praktijk vaak een onmogelijk klus’’, voegt hij er aan toe.

Direct structuurverbetering toegepast

De overige 6 hectares zijn ook op opnieuw ingezaaid, nadat Sikkenga structuurverbetering heeft laten toepassen. De aanwezige ingesloten lage plekken zijn na het ploegen, onder zeer goede weersomstandigheden, perfect geëgaliseerd. Het mooie, te droge weer werkte nu in het voordeel van deze ondernemer. Onder perfecte omstandigheden hebben ze percelen in kunnen zaaien. Een goede start voor het komende groeiseizoen.

De percelen zijn ingezaaid met een mengsel van diploïd Engels raaigras met rode en witte klaver, luzerne en inkarnaat klaver voor de bloemetjes (en bijtjes). Dit mengsel past uitstekend in de biologische teelt.

Voor de overige niet ingezaaide percelen blijft de zorg of de grasmat zich nog hersteld op de kale plekken. Mogelijk is op een aantal percelen nog doorzaai nodig. Na de herfst zal dit duidelijk worden.