Nieuws

Fosfaatrechten aflossen in vijf jaar

Gepubliceerd op
19 december 2017

De Rabobank wil dat de lening voor de aankoop van fosfaatrechten binnen vijf jaar is afgelost. Dit is een belangrijk leerpunt tijdens de workshop "Economie" voor de Koeien & Kansen deelnemers. Deze ondernemers hebben hierover van gedachten gewisseld met Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij van Rabobank. Als gevolg van nieuwe regelgeving, hoge prijs van productiemiddelen en een grotere schommeling van prijzen is financieren niet makkelijker geworden. Daarbij spelen rendement en duurzaamheidsdoelen ook steeds meer een rol.

Tijdens de bijeenkomst liet Marijn Dekkers zien dat melkprijs en aanbod van melk op de wereldmarkt een duidelijk verband hebben. Als reactie op een hoge melkprijs is er duidelijk een groei van het melkaanbod op wereldmarkt merkbaar. Daalt de melkprijs dan zakt het melkaanbod ook weer. 'En zo ontstaat er een cyclus, waarbij we nu weer aan de vooravond van een melkprijsdaling zitten', volgens Dekkers.

Melkprijs

De melkprijs heeft een behoorlijke invloed op het inkomen. Dat merkten de Koeien & Kansen veehouders ook. Een aantal ondernemers had hier behoorlijk last van, anderen minder. Op de vraag hoe veehouders het hoofd boven water hielden bij de slechte melkprijs, gaven zij als antwoord dat dit lukte door goede afspraken met leveranciers te maken. Daarnaast stelden ze onderhoud en vervangingsinvesteringen uit. Opmerkelijk was het feit dat een aantal melkveehouders ook goed verdiende in tijden met een slechte melkprijs. Deze melkveehouders worstelen met de vraag hoe zij omgaan met de daarbij behorende belastingdruk. Acceptatie van belasting betalen is dan een belangrijk gegeven. 'Nu kan ik in ieder geval de helft nog houden en bij een ‘gezochte’ vervanging ben ik alles kwijt', was een opmerking van een deelnemer.

Financiering van fosfaatrechten

Voor de nabije toekomst geeft de Rabobank aan dat een lening voor fosfaatrechten in 5 jaar afgelost moet zijn. Want dat is de ‘gouden balansregel’: immateriële activa moet snel afgelost worden.
En dan de hoogte van de prijs voor fosfaatrechten? Tja, dat hangt af van de extra kosten van de extra koeien die dan komen. Is dat alleen krachtvoer? Of ook ruwvoer, mestafzet, arbeid en stal? In het laatste geval kan de prijs voor de fosfaatrechten niet erg hoog zijn, zeker als er ook niet op afgeschreven kan worden. En dit laatste lijkt op dit moment aan de orde te zijn.
Binnen de Rabobank gaat ‘oog voor omgeving en duurzaamheidsdoelen’ een steeds belangrijkere rol spelen. Meedoen bij de ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor is dan ook een logische vervolgstap. ''Daarnaast zal voor de melkveehouderijsector broeikasgassen een steeds grotere rol spelen", geeft Dekkers aan. ''We sparren als Rabobank veel over monomestvergisting als oplossing, dit kan zeker een onderdeel zijn, maar is nog niet het ei van Columbus'', gaat hij verder. Het is daarom noodzaak om te kijken naar innovaties op het gebied van onder andere voeding, genetica en stijging van organische stof in de bodem om tot de gewenste emissiedaling te komen. Voor deze onderwerpen heeft heeft de Rabobank nog geen rol of stimuleringsmechanisme in beeld.