Nieuws

Eerste onderdeel van nieuw mestverwerkingssysteem De Marke geplaatst

Gepubliceerd op
14 juni 2012

De bouw van een nieuwe mestverwerkingsinstallatie op De Marke is in volle gang.

Afgelopen week is de hydrolysetank geplaatst. Dit is het eerste deel van deze innovatieve installatie. De vergistingstank en de struvietinstallatie volgen komende week.

Bij de keuze voor een nieuw systeem is de afbraak van organische stof doorslaggevend geweest. Een hogere afbraak geeft meer methaan en leidt tot meer beschikbaar stikstof en fosfaat in het digestaat. Dit laatste is van groot belang om de bemestende waarde te verbeteren of om deze stoffen afzonderlijk te kunnen winnen.

De bouwer van de installatie is Fermtech Systems www.fermtechsystems.com. Deze organisatie heeft haar achtergrond in de waterzuivering, mestvergisting en machinebouw.

Het unieke van de installatie ligt in de tweetrapsaanpak. Eerst wordt de mest voorbewerkt in een gestuurde propstroomhydrolysetank waardoor een intensieve afbraak van organische stof plaatsvindt en vervolgens wordt in een vergistingsreactor, uit de afbraakproducten methaan gevormd. Het methaan zal via de al aanwezige WKK worden omgezet in elektriciteit. Het digestaat wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarna uit de dunne fractie via kristallisatie struviet zal worden gewonnen.