Activiteit

Eerste demo rondom ammoniakreductie

In het programma Bemest op z’n Best vormen demo’s een belangrijk onderdeel. Deze demo’s vinden op verschillende momenten en locaties plaats en hebben als doel om technische innovaties ten aanzien van mesttoediening goed af te stemmen tussen praktijk en wetenschap. De eerste demo vindt plaats op het Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld.).

Organisator Project Bemest op z'n Best
Duur *Mogelijk schuift deze demo door naar 22 maart i.v.m. de weersomstandigheden. Hiervan houden we je op de hoogte via deze site (en via e-mail als je je aangemeld hebt).
Locatie Demoveld De Marke: hoek Aaltenseweg - Varsselsestraat (op de grens van de gemeenten Hengelo en Zelhem). Navigeren op Aaltenseweg 19, Hengelo Gld of Varsselsestraat 11, Zelhem

Tijdens deze demo laten we zien hoe telers en loonwerkers - zonder grote ingrepen of investeringen - al op korte termijn flinke winst kunnen boeken als het gaat om de uitstoot van ammoniak. Met een optimale afstelling en toepassing van de huidige technieken kunnen al aanzienlijke resultaten behaald worden. Bovendien kan winst behaald worden door een betere mestbenutting en besparing op kunstmest.

Daarnaast wordt ingegaan op de principes van ammoniakreductie en wat gebruikers tijdens de bemesting zelf kunnen doen, zoals aandacht voor de juiste omstandigheden, draagkracht, banden, rijsporen, robotisering, bodemvochtmeting, penetrometer, precisiebemesting, variatie in diepte, hoeveelheid en timing van toediening, enz. We hebben voorafgaand aan de demo al een aantal proeven op locatie gedaan en bekijken op deze middag de resultaten hiervan.

We willen de gebruikers van de technieken op deze dag bewuster maken van het verschil dat zij nu al kunnen maken. Daarnaast is de demo een moment om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Programma

12.30: Ontvangst met broodje bal, melk, koffie en thee.
13.00: Start programma:
- Uitleg Bemest op z’n Best
- Belang en de principes van reductie NH3
- Uitleg demo
13.45: Het veld in:
- Uitleg resultaat eerdere toediening van 23 februari
- Demo mesttoediening
15.30: Afsluiting met hapje en drankje

Aanmelden

We vinden het fijn om te weten of je komt. Geef dit door via een e-mail aan innovatiemestaanwending@wur.nl.

Aanvullende informatie locatie

Het demoveld van De Marke ligt op de hoek Aaltenseweg - Varsselsestraat op de grens van de gemeenten Hengelo en Zelhem. Je kunt het beste hier parkeren. Je wordt ontvangen in een feesttent.

Navigeren op Aaltenseweg 19, Hengelo Gld of Varsselsestraat 11, Zelhem.