Project

Duurzame productie van gras en voedergewassen

Circa 65% van het Nederlandse landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van ruwvoeders zoals gras en snijmaïs. Door dit grote areaalbeslag heeft de wijze van ruwvoerproductie een grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw. Samen met de zaadveredelingssector en de agrarische productieketen onderzoekt Wageningen University & Research hoe klimaatvriendelijk en -bestendig geteeld kan worden.

Zie verder het onderzoeksprogramma PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw