Dossier

Zeewier

In West-Europa is steeds meer belangstelling voor teelt van zeewier als bron voor o.a. voedsel, diervoeder, biostimulanten voor bodem en gewas, en bio-grondstof. Voordelen zijn dat er geen landbouwgrond nodig is en dat veel soorten in zout of brak water groeien. De omvang van de zeewierproductie in Nederlandse wateren is nog beperkt, maar de komende decennia zullen er op de Noordzee meer windparken ontwikkeld worden, die mogelijk kunnen worden gecombineerd met grootschalige zeewierteelt. In Aziatische landen wordt zeewier al op grote schaal geoogst, maar niet altijd op basis van een duurzame productiewijze. Wageningen University & Research (WUR) werkt aan de technologie om dit mogelijk te maken, met name toegespitst op de situatie in de Noordzee.

We werken onder andere aan deze onderwerpen:

  • economische en technologische haalbaarheid grootschalige zeewierteelt
  • ruimtelijke inpassing en effecten op het mariene ecosysteem
  • ontwikkeling van duurzame teeltmethodes en zeewierveredeling
  • verwerking van geoogste biomassa en ontwikkeling bioraffinage- en fermentatietechnieken
  • ontwikkeling van afzetkanalen en business cases
  • inventarisaties van risico‚Äôs o.a. op het gebied van voedselveiligheid

Het onderzoek wordt op projectbasis uitgevoerd. De financiering is afkomstig van onder andere de Europese Unie, het ministerie van LNV, TKI-Agri&Food en het bedrijfsleven, waaronder de zeewiersector.

Nieuws over zeewier


Onderzoek naar zeewier

Downloads

Publicaties