Project

Doeltreffende kalibemesting van maïs binnen het nieuwe mestbeleid, fase 2

Dit project heeft als doel een actueel kalibemestingsadvies voor de teelt van maïs te ontwikkelen.

Het huidige kalibemestingsadvies voor snijmaïsteelt is ruim 40 jaar oud en gebaseerd op verouderde bodemanalysemethoden. Wageningen Livestock Research en het Nutriënten Management Instituut (NMI) gaan daarom gezamenlijk veldonderzoek uitvoeren om tot een nieuw kalibemestingsadvies te komen dat past binnen het huidige mestbeleid. Dit veldonderzoek is een vervolg op een voorstudie die leidde tot het advies om af te stappen van het K-getal en over te schakelen naar een nieuwe analysemethode waarmee de beschikbaarheid en de voorraad van kali in de bodem worden bepaald. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZuivelNL.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Drie detailproeven (twee op zandgrond en één op kleigrond) met verschillende kali bemestingsniveaus in combinatie met breedwerpige toediening en toediening in de vorm van rijenbemesting van zowel de kalikunstmest als de drijfmest. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke kalibemesting nodig is bij de geschatte K-beschikbaarheid vanuit de bodem voor een economisch optimale opbrengst en wat de efficiëntie van kali is wanneer het wordt toegediend als rijenbemesting.
  2. Veertig proefveldjes op twintig praktijkbedrijven (12 op zandgrond en 8 op kleigrond) met wel en geen drijfmest en verschillende kalibemestingsniveaus. Daarbij verschillen de twee proefveldjes per bedrijf in K-toestand. Op deze manier wordt het effect van andere bodemparameters zoals als pH, Mg-gehalte, CEC, CEC-bezetting, en organische stof op de K-beschikbaarheid gekwantificeerd.

Het onderzoek is in principe gepland voor twee jaar. Na het eerste jaar zal op basis van de resultaten worden bekeken of en hoe het onderzoek in een tweede jaar wordt voortgezet.

Huidig advies verouderd

Een goede kali voorziening bij de teelt van maïs is van belang voor een goede opbrengst en een efficiënte benutting van stikstof en fosfaat. Kali is een element dat bijdraagt aan de stevigheid, vochthuishouding en stressbestendigheid van de plant.

Het huidige kalibemestingsadvies voor maïs dateert van begin jaren zeventig van de vorig eeuw en is bij continuteelt een combinatie van een bodemgericht en een gewasgericht advies (www.handboeksnijmais.nl). Dit veldonderzoek is een vervolg op een voorstudie waarin onder andere werd aanbevolen om onderzoek uit te voeren naar de gewasrespons op de K-beschikbaarheid, bepaald met een analysemethode waarmee de intensiteit (op korte termijn beschikbaar) en de capaciteit (op langere termijn beschikbaar) worden bepaald. Tevens werd aanbevolen om de efficiëntie van kali toegediend als rijenbemesting mee te nemen in het onderzoek.

De voorstudie naar achtergronden en verbeteringen van het huidige advies staat in rapport Doeltreffend kalibemestingsadvies voor snijmaïs.

Nieuws

Producten