Nieuws

Diergezondheidsmonitoring in beeld

Gepubliceerd op
6 april 2023

Heeft verlaging van het RE in het rantsoen een negatief effect op de melkproductie, weerstand en vruchtbaarheid van koeien? Veel melkveehouders zien daar wel risico’s. Daarom draait binnen Koe en Eiwit een speciaal project waarin 5 dierenartsen bij 20 deelnemers de diergezondheid intensief monitoren.

Kijk mee met het bedrijfsbezoek door de dierenarts.

Signaleren gezondheid alle diergroepenBij de 20 deelnemers worden gedurende twee jaar alle gezondheidsafwijkingen en behandelingen bijgehouden bij alle diergroepen en elk individueel dier, inclusief de reden. Welke veranderingen zien de boer en dierenarts en wat laten de metingen zien? Het gaat vooral om het inventariseren van mogelijke risico’s en perspectieven van een rantsoen van 155RE. En om praktisch advies vanuit de dierarts. In het leven van een koe zijn er verschillende transitieperiodes waarin de rol van eiwit heel belangrijk is; wat doet eiwit in de droogstand, het afkalven en de eerste paar weken van de lactatie bijvoorbeeld? En, als er te weinig eiwit is, (hoe) kan een koe dat dan compenseren? Een tekort kan leiden tot problemen, maar een verlaging leidt niet automatisch tot een tekort. Om hier meer inzicht in te krijgen worden in de diergezondheidsmonitoring bij alle diergroepen en individuele dieren zowel de optisch waargenomen, als de gemeten gezondheidsveranderingen, geregistreerd. De dierenartsen kijken met de veehouder naar verbetermogelijkheden op het bedrijf en geven tips en advies.

Aan de hand van vier heldere films wordt goed uitgelegd wat er op de bedrijven gebeurt. Bekijk hier

Of beluister het webinar van dierenarts Axel van Ruitenbeek, projectleider diergezondheidsmonitoring, met meer achtergronden over de relatie eiwitverlaging en diergezondheid. En informatie over relevant onderzoek naar diergezondheid op de Dairy Campus.

Behalve de intensieve monitoring van 20 bedrijven zal gedurende het project ook algemene monitoring plaatsvinden van alle deelnemende 153 bedrijven aan Koe en Eiwit. Dit gebeurt aan de hand van de jaarlijkse Koemonitor, beschikbare MPR-uitslagen en een halfjaarlijkse enquête.