Nieuws

Diergericht kijken levert positieve bijdrage aan dierwelzijn

Gepubliceerd op
11 januari 2016

Het Praktijkproject Welzijnsmonitor melkvee heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan een praktische meting voor het welzijn bij melkvee. Op basis van het uitgebreide Europese Welfare Quality systeem is met gebruikmaking van de in Nederland ontwikkelde systemen een praktisch meetinstrument ontwikkeld.

Doel was een systeem dat praktisch toepasbaar is en gebruikt kan worden voor mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering en verantwoording van het welzijn op de bedrijven. DLV Advies en Faculteit Diergeneeskunde hebben dit project samen getrokken in de afgelopen 3 jaar.
Daarnaast deden 4 dierenartsenpraktijken, Vetvice en 60 melkveehouders mee aan het project. Opdrachtgever en financiers van het project zijn: Ministerie van Economische Zaken en ZuivelNL. Het project is naast de opdrachtgevers begeleid door NZO, LTO, Dierenbescherming en KNMvD.

Indicatoren

Voor de meting van het dierwelzijn is gekeken naar verschillende onderdelen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de indicatoren van de ontwikkelde welzijnsmonitor aansluiten op de criteria van Welfare Quality.

Knipselwf.JPG

Welzijnsmonitor

In de eerste fase van het project is een praktisch systeem ontwikkeld. Daarbij is de uitvoeringstijd van de meting teruggebracht van circa 6 uur van Welfare Quality uitvoering naar gemiddeld 1,5 uur per bedrijf. Met de veehouders is gewerkt aan de interpretatie en toepassing van de meetresultaten in de bedrijfsvoering. Belangrijkste ontwikkeling is dat er naast de metingen aan de omgeving van het dier nu ook veel diergerichte metingen zijn uitgevoerd.
In de afgelopen 2 jaar zijn bij de 60 melkveebedrijven op alle onderdelen metingen uitgevoerd door waarnemers. Bedrijfsbegeleiders hebben de resultaten besproken met de betreffende veehouder en zijn/haar dierenarts.

Resultaten

Belangrijkste resultaten uit het project zijn:

  • De metingen op het gebied van het onderdeel water en voeding hebben melkveehouders doen inzien dat met eenvoudige maatregelen de waterkwaliteit snel te verbeteren is
  • De diergerichte metingen (locomotie en huidbeschadigingen) hebben de veehouders veel inzicht gegeven in de uitvoering van hun stal.
  • De deelnemers aan het project hebben de resultaten met elkaar besproken en op elkaars bedrijven de uitvoering en bedrijfsvoering besproken. Bij de veehouders is meer inzicht ontstaan in het resultaat van de meting en de uitvoering van hun stal.
  • Door het bespreken van de resultaten met de begeleider en de eigen dierenarts zijn er onderwerpen benoemd waarop de melkveehouder verbeteringen wil realiseren. Door deze gerichte aanpak en het betrekken van andere erfbetreders hierbij is er draagvlak en een stimulans om er verder aan te werken.
  • Maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit en juiste afstelling van de schoftbomen bleken eenvoudig uit te voeren.
  • Voor de verbetering van de locomotiescore en het voorkomen van huidbeschadigingen moet eerst nagegaan worden wat te verbeteren punten zijn. Het kan daarbij gaan om de boxmaten, uitvoering van het ligbed, vloer in de stal en voeding. Door waarnemingen aan het dier en observaties kregen de deelnemers en hun begeleiders inzicht in de oorzaken, waarmee ze vervolgens aan de slag zijn gegaan.
  • Realisatie van verbeteringen is vaak ook afhankelijk van moment van renovatie van de stal. In de praktijk gaat het om de beloopbaarheid van de roosters, boxafmetingen en afstellingen en ligbed.
  • Gedurende het project is door de verbeteringen/aanpassingen beter gescoord op onderdelen. Op basis van de opgedane ervaringen zijn er adviezen gegeven voor de aanpassing van de beoordeling.

Video

Het project heeft de videofilm Welzijnsmonitor gemaakt, om te laten zien wat de metingen inhouden en wat de ervaringen van de melkveehouders zijn.