Nieuws

Deelrapportage Behoud weidegang 2022

Gepubliceerd op
7 april 2023

De eerste Deelrapportage van de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2022 is nu beschikbaar. U leest in de Deelrapportage Behoud weidegang 2022 de voortgang op de doelen binnen dit thema tot en met 2022.

Actuelere rapportage

De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen wordt sinds rapportagejaar 2021 per thema gerapporteerd in een Deelrapportage. Voorheen werden alle thema’s tegelijk opgeleverd maar dit ging ten koste van de actualiteit omdat het publicatiemoment van de thema’s werd bepaald door de beschikbaarheid van de laatst beschikbaar komende data. Onder stakeholders van ZuivelNL leeft echter een brede wens om over actuele data te kunnen beschikken voor benutting in bedrijfsvoering en beleidsvorming. Een werkgroep vanuit Duurzame Zuivelketen boog zich om die reden in 2022 over een vernieuwing van de publicatie met als voornaamste doel verbetering van de timing. Alle afzonderlijke Deelarapportages worden na publicatie gebundeld in één interactieve Sectorrapportage.

Bekijk hier de volledige deelrapportage weidegang 2022

Over Duurzame Zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen is een van de themagroepen van ZuivelNL. Wij financieren de Duurzame Zuivelketen en verzorgen het programmamanagement. De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB).


Melkveehouders en zuivelondernemingen werken samen aan een toekomstbestendige zuivelketen. Een zuivelketen die hoogwaardige voeding produceert, waarin gewerkt wordt met respect voor mens, dier en omgeving en die gewaardeerd wordt.