Nieuws

BEX voordeel groot in 2013 op Koeien & Kansen-bedrijven

Gepubliceerd op
12 mei 2014

Koeien & Kansen-bedrijven besparen in 2013 gemiddeld 566 ton mestafvoer door het toepassen van BEX. Het grootste voordeel van BEX wordt gehaald op bedrijven die een groot aandeel maïs in het rantsoen hebben. Veel van deze bedrijven voldeed in 2013 niet aan de derogatie eis van 2014 waar tenminste 80 procent grasland verplicht is.

BEX bespaart gemiddeld Koeien&Kansen-bedrijf 566 ton mestafvoer in 2013

In 2013 moeten 13 van de 16 Koeien&Kansen-bedrijven mest afvoeren, ook als ze gebruik maken van BEX. Bij het toepassen van de forfaitaire normen, zouden 15 bedrijven mest moeten afvoeren. Van de dertien bedrijven die mest moeten afvoeren, is bij acht bedrijven stikstof de beperkende factor en bij vijf bedrijven fosfaat.

De bedrijven voeren gemiddeld 566 ton minder mest af. Dit betekent 11 procent minder stikstofexcretie en 14% minder fosfaatexcretie. Deze prestatie is niet alleen goed voor de economie van het bedrijf, maar ook goed voor het milieu. Als veel bedrijven in Nederland een forse besparing op stikstof en fosfaatexcretie realiseren, daalt de totale milieubelasting van Nederland.

BEX winst het grootst met veel maïs in het rantsoen

Op bedrijven met meer dan 20 procent maïs in het rantsoen (krachtvoer + ruwvoer, incl. jongvee) is de BEX-winst het grootst. Voor stikstof loopt deze op tot maximaal 20 procent winst en voor fosfaat is er zelfs een bedrijf die een BEX-winst van 30 procent heeft behaald. Op drie van de zestien bedrijven met alleen grasland was het hoogste stikstofvoordeel 5 procent en het hoogste fosfaatvoordeel was 10 procent. Dit komt doordat er op deze bedrijven de verhouding RE/VEM en P/VEM hoger is dan bij de andere bedrijven. Er zit minder dan 15 procent (aangekochte) maïs in het rantsoen. Maïs is een goed voedermiddel en behoorlijk constant in kwaliteit is. Dit draagt bij aan het realiseren van een gunstige verhouding RE/VEM en P/VEM. Dit betekent weinig RE en P per VEM. Bij gras(kuil) is dit lastiger te managen.

Op bedrijven met meer dan 20 procent maïs in het bouwplan zit er in de meeste gevallen 20-45 procent maïs in het totale rantsoen (krachtvoer en ruwvoer, incl. jongvee). De verhouding RE/VEM in het rantsoen is hierdoor veel krapper. Weinig RE per VEM op deze bedrijven bespaart door BEX vaak wel 40 tot 100 procent van hun mestafvoer.

Minder maïs in rantsoen 2014 door derogatie

Vanaf 2014 zullen 10 van de 16 Koeien&Kansen-bedrijven hun bouwplan moeten aanpassen om aan de derogatie eis van tenminste 80 procent grasland te voldoen. Het is aannemelijk dat deze bedrijven minder maïs in het rantsoen hebben, zodat de excretie van stikstof en fosfaat mogelijk hoger is dan in 2013. Voor deze bedrijven zal het moeilijker worden om hetzelfde BEX-voordeel als in 2013 te halen. Sectoraal is dit effect ook te verwachten.Meer informatie

Notitie: BEX bespaart gemiddeld Koeien&Kansen-bedrijf 566 ton mestafvoer in 2013