Nieuws

Bewaar zoveel mogelijk dierlijke mest voor volgend jaar

Gepubliceerd op
18 augustus 2014

Tot 31 augustus mag nog dierlijke mest uitgereden worden op grasland. Echter de werking en benutting van de stikstof zal beperkt zijn. Door de langere nawerking van dierlijke mest, tot 4 snedes na toediening, is de kans op een goede benutting in het voorjaar veel hoger. Eigenlijk past (kortwerkende) kunstmest veel beter. Ook is de stikstof nalevering hoger in het najaar door de hoge bodemtemperatuur en specifiek in deze periode, na droogte, heeft gras vooral behoefte gehad aan vocht en minder aan mest.

Voor een goede mestbenutting en gebruik van de normen voor werking coëfficiënten van stikstof in dierlijke mest is de CBGV een voorstander om als het even kan de mest in opslag te houden voor volgend jaar. Voldoende mestopslagcapaciteit is daarbij een vereiste.

Er is een aantal percelen waar dit jaar al heel veel gras is geoogst, als ze dan de laatste tijd ook weinig last van droogte hebben gehad zijn daar heel veel meststoffen onttrokken. Daar is een laatste drijfmestgift nog wel op zijn plaats om de P en K onttrekking aan te vullen. Extra kunstmeststikstof strooien is voor veel veehouders niet weggelegd, omdat de gebruiksruimte vaak al volledig benut is.

Meer informatie