Nieuws

BedrijfsEigenStikstof met dierlijke mest

Gepubliceerd op
28 mei 2015

Koeien & Kansen veehouder Baltus is verheugd over start van de nieuwe pilot dit jaar binnen Koeien & Kansen: meer gebruik van eigen drijfmest. Uiteraard staat daar minder gebruik van kunstmest tegenover. De KringloopWijzer is hierin een belangrijk sturings- en controle mechanisme. Bovendien geldt voor deelnemers aan deze BES-pilot een ruimere bemestingsnorm als ze meer mineralen van het land halen dan bij de forfaitaire bemestingsnorm horen.

Voor de eerste snede heeft Baltus op het tweede jaars grasland 10 m³ meer bemest dan voorgaande jaren en 25 kg N zuiver minder uit KAS. Voor het eerste jaars grasland is de bemesting hetzelfde gebleven als voorgaand jaar, want dit grasland heeft veel N nodig. ’Een proef op dit eerste jaars grasland is te risicovol’, vindt Baltus. Rond de periode van het maaien komen de eerste schattingen: het tweede jaarsgrasland produceert minder dan voorgaande jaren, terwijl op papier de bemesting hetzelfde is (met zuivere N dan). Geschat wordt deze opbrengst op 4000-4500 kilogram droge stof per hectare. De opbrengst wordt geschat op 4000 tot 4500 kilogram droge stof opbrengst per hectare, terwijl deze in een vergelijkbaar jaar als 2013 op 4500-5000 kilogram droge stof per hectare lag. Het nieuw ingezaaide perceel haalt wel de 5500 kilogram droge stof per hectare.

Koude voorjaar zorgt voor lagere opbrengsten

De verklaring zit in het koude, winderige voorjaar. De drijfmest werkt niet zoals vorig jaar, het land is lang koud en droog. Het duurt lang voordat de N in de plant komt en die goed wil doorgroeien. Er moest helaas wel gemaaid worden half mei, de doorschietdatum van de geteelde grassen is 25 mei. Op zo’n 20 procent van het gras kwam de aar er al in. Het was uiteindelijk voor de opbrengst beter geweest als het nog twee weken langer had kunnen staan. De verwachting is ook dat er doordat de massa tegenvalt er meer RE in het gras zit. We wachten de resultaten af en werken vol goede moed door aan de pilot.