Network

Baggeren met veenbagger

Gepubliceerd op
28 april 2014

Bagger spuiten lijkt de oplossing om van het overtollige bagger af te komen. Maar dat is het niet, omdat er veel nadelen aan kleven. Daarom zoeken we in het veenweidegebied naar alternatieven.

Het doel van het praktijknetwerk is baggervorming minimaliseren en de bagger die dan toch nog vrijkomt specifiek inzetten. Op deze manier maken we van dit nadeel een voordeel.   

Om dit doel te bereiken zijn we op 3 fronten actief:

  1. Het voorkómen van baggervorming
    Wat er niet is, hoef je ook niet op te lossen. Daarbij komt dat veel bagger ontstaat door afkalving van de slootkant. Dit is uiteraard zeer ongewenst.
  2. Het winnen van bagger
    Door bagger in de slootkant te plaatsen, gaan we afkalving tegen en kunnen we land terugwinnen. We onderzoeken ook systemen waarbij bagger voortdurend en automatisch wordt afgevoerd.
  3. Het verwerken van bagger
    We denken hierbij aan bagger indikken/scheiden en drogen. Er zijn mogelijkheden om door toevoegen van klei of andere middelen de bagger te versterken. Ook bekijken we de toepassing van gedroogde bagger in een vrijloopstal. Dit zou een forse reductie op ammoniak kunnen geven.

Het netwerk heeft contacten met waterschappen, baggeraars, een eigenaar van een vrijloopstal en andere partijen om met elkaar een stap verder te komen om bovenstaand doel te bereiken.

Nieuws