Nieuws

Bagger als boxvulling

Gepubliceerd op
13 juni 2014

Bagger spreekt bij veel mensen tot de verbeelding. Dat is de conclusie na een inventarisatie van knelpunten en kansen van bagger uit veensloten. Wat mensen vooral inspireert, is de ogenschijnlijk oneindige voorraad van bagger. Door veenafbraak en baggeren blijven de sloten en vaarten zich vullen met dit zwarte goedje.

Het praktijknetwerk Baggeren met veenbagger gaat onderzoeken of bagger geschikt is als boxvulling. Als vulling voor diepstrooiselboxen worden diverse producten gebruikt. Daarom is het idee geopperd om ook bagger als boxvulling te proberen. Er zijn natuurlijk volop vragen over de geschiktheid ervan:

  • Hoe droog moet het zijn en hoe is het efficiënt te drogen?
  • Moet er structuur aan worden toegevoegd (bijvoorbeeld riet)?
  • Zitten er geen schadelijke stoffen in slootbagger?
  • Vinden koeien bagger een prima ligbed?
  • Gaat het niet stuiven?

Op dit moment wordt bagger gedroogd die over een maand in de boxen wordt gestrooid. Het praktijknetwerk doet verslag van de voortgang.

Bagger testen in vrijloopstal

Een  tweede toepassing in het verlengde hiervan is de vrijloopstal. In de vrijloopstal is de uitstoot van ammoniak een belangrijk item. Er zijn geluiden dat bagger, met een lage PH, deze uitstoot sterk kan terugdringen. Hiermee zou bagger een prima alternatief zijn als bodem voor de vrijloopstal. In samenwerking met WUR wordt een proefopzet uitgewerkt bij één van de vrijloopstallen in West Nederland.

We proberen versneld een grote hoeveelheid gedroogde bagger te pakken te krijgen, zodat we een vak van de vrijloopstal kunnen vullen. Afhankelijk van de bevindingen in de ligboxen wordt er materiaal aan de bagger toegevoegd. We denken hierbij aan stro, natuurgras, riet, etc.