Nieuws

Anders begaafde medewerker kan 10.000 euro verdienen

Gepubliceerd op
23 oktober 2013

Helpen bij het melken, draad verplaatsen voor stripgrazen, mensen met een arbeidsbeperking kunnen met deze klusjes al gauw € 10.000 verdienen voor een veehouder, zegt Gerjo Pennings uit Aalten, stagiaire bij PPP-Agro Advies.

Gerjo probeert een netwerk op te zetten in de omgeving van Sinderen. Hiervoor wil hij samenwerken met uitkeringsinstanties en opleidingscentra. Met elkaar moet het mogelijk zijn om mensen met een arbeidsbeperking (anders begaafden) bij de boer aan het werk te krijgen. Om de boeren te overtuigen van het voordeel, bekijkt Gerjo, studerend aan de CAH Vilentum in Dronten, welke werkzaamheden een dergelijke arbeidskracht zou kunnen doen en welk financieel voordeel dit geeft voor de veehouder.

Stripgrazen

Het is algemeen bekend dat we met stripgrazen  de graslandverliezen enorm kunnen terug dringen.  Maar deze manier van beweiden is erg bewerkelijk. Bijna dagelijks moet de draad worden verplaatst en dat past niet altijd in het drukke werkschema van de veehouder. Met een anders begaafde erbij kan dit wel. Hij/zij kan elke 2 uur de draad verzetten en zo de koeien maximaal laten weiden zonder verliezen en vertrappingen. Op deze manier kan de veehouder streven naar een betere efficiëntie van het voer, zodat hij minder (kracht)voer hoeft aan te kopen.

Stel, dat door stripgrazen  de beweidingsverliezen met 20% wordt verlaagd. Dit betekent dat er per hectare 2.400 kg ds gras of wel 2.352 kVEM méér wordt gewonnen . Een extra opbrengst van € 350 per ha. Voor een bedrijf met 30 hectare geeft stripgrazen dan een besparing van meer dan €10.000 per jaar. Dit gaat Gerjo verder onderzoeken!

Rondom het melken

Rond het melken kan een anders begaafde zich ook prima terug verdienen. Tijdens het melken moet er veel gebeuren: boxen schoonmaken, koeien opdrijven, voeren, etc. De veehouder komt handen te kort. Als hij het allemaal zelf moet doen, gaat dat snel ten ten koste van de kwaliteit. Hiervoor is deze  arbeidskracht d    è oplossing. Stel dat hij/zij de veehouder per dag een een half uur extra geeft om de puntjes op de i te zetten, dan geeft dit niet alleen meer arbeidsplezier, maar ook harde euro’s in de portemonnee. Dit is niet alleen winst voor de anders begaafde die aan het werk mag, maar ook voor de ondernemer die zijn inkomsten kan vergroten. Gerjo wil dit voordeel tijdens zijn stage beter kwantificeren, zodat de ondernemer weet wat hij er mee opschiet.