Nieuws

Advies en monitoring mestaanwending: voorbereiding in volle gang

Gepubliceerd op
14 december 2018

Het innovatieve systeem, dat DynaLynx in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) ontwikkelt, combineert straks internettechnologie, mobiele apps en slimme sensoren die op de bemester zijn geplaatst. Het systeem voorziet de veehouder van informatie vooraf, tijdens en na het uitrijden van drijfmest, met als doel de nutriënten in de mest beter te benutten.

Het monitoringssysteem is inmiddels gereed en (intern) getest. De sensoren zijn aangesloten en er is een koppeling met het ‘backend’ getest (daar waar de data binnenkomen). Het systeem is klaar om te installeren op de bemester.

Gebruik app

De eerste versie van de app is klaar. De app kan straks worden ingezet voor iOS en voor Android. Voor het softwareplatform zijn we bezig met de implementatie van de schermen die de gebruiker te zien krijgt in de app en op het platform. Deze zijn ontworpen in overleg met die gebruiker. Begin 2019 volgt nog een feedbacksessie met veehouders.

De software van de elektronica is gereed gemaakt voor het uitlezen van zowel NIRS (gehalten in de mest) als de flowmeter (hoeveelheid) en EC-meter (geleidbaarheid). De data worden ontsloten naar het platform. Daarna zal dit gedurende enige tijd intern worden getest.

Werking systeem

Het systeem werkt straks in hoofdlijnen als volgt:

  1. Voorafgaand aan het uitrijden wordt geadviseerd over het juiste moment van uitrijden en wordt een globale indicatie gegeven van de bij te voegen hoeveelheid water en de rijsnelheid;
  2. Gedurende het uitrijden worden de actuele nutriëntenwaardes getoond;
  3. Achteraf kan met een kaartje worden bekeken waar de nutriënten precies zijn terecht gekomen en in welke hoeveelheden.

Onderzoek effecten

Tijdens het nieuwe groeiseizoen zal het systeem worden getest bij veehouders en zal op een pragmatische manier een proef worden uitgevoerd. Daarbij is het doel om gebruikerservaringen op te doen en om te onderzoeken of er een positief effect te zien is op de gewasopbrengst.