Nieuws

Aandacht voor methaan

Gepubliceerd op
16 februari 2023

Veel KringloopWijzers zijn afgelopen weken ingevuld. Een van onderdelen op de pagina broeikasgas is methaan. Een broeikasgas waar veel aandacht voor is. Waarom eigenlijk? Onderzoekers Theun Vellinga en Karin Groenestein van Wageningen University & Research hebben is een informatieve brochure opgesteld met daarin tien vragen en antwoorden over methaan, een kort levend broeikasgas.

Hierin worden op een begrijpelijke manier alle ins en outs over methaan uitgelegd. Achtereenvolgens worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

  • Wat is methaan en waar ontstaat het?
  • Wat is het verschil tussen biogeen en fossiel methaan?
  • Hoe lang leeft methaan in de atmosfeer?
  • Hoe verdwijnt methaan uit de atmosfeer?
  • Hoe wordt het totale broeikasgaseffect berekend als effect van gassen zo verschillend?
  • Wat kun je het beste doen met methaan?

Stuk voor stuk vragen en antwoorden die de moeite van het doornemen waard zijn, nu er steeds meer aandacht komt voor broeikasgasreductie en verklaren waarom er ook zoveel aandacht is voor methaan.

10vragen.JPG

10 vragen en antwoorden

Download hier de interactieve pdf.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.