Nieuws

Aan de slag met optimaal benutten van eiwit van eigen land

Gepubliceerd op
23 oktober 2020

Deelnemers in West Nederland gingen in de kennismakingsbijeenkomst van project ‘Home Made Eiwit’ aan de slag met eiwitmanagement op het eigen bedrijf. In deze bijeenkomst stond vooral een betere eiwitbenutting centraal. In de groep in Oost Nederland lag de nadruk tijdens de startbijeenkomst op een hogere eitwitproductie van het eigen bedrijf. In beide groepen is het doel gelijk, namelijk het optimaal benutten van eiwit van eigen land.

Groepsbijeenkomsten

Op het melkveebedrijf van Jan en Margreet de Ruijter in Vinkeveen kwam de groep uit West Nederland bijeen voor de startbijeenkomst. Dit gebeurde uiteraard met in achtneming van alle RIVM-richtlijnen met betrekking tot COVID-19. De bijeenkomst voor de groep in Oost Nederland is vanwege de strengere maatregelen omgezet naar een digitale bijeenkomst. Op basis van foto’s en plattegronden van het eigen bedrijf kon via ZOOM toch een eerste kennismaking met elkaar en elkaars bedrijf plaatsvinden.  

Cijfers op tafel

Een groepsoverzicht met cijfers uit de KringloopWijzer van 2019 gaf een eerste indruk hoe de bedrijven er voor staan op het gebied van ruwvoermanagement. Uit deze resultaten is per bedrijf een radardiagram opgesteld. Daarin zijn de 6 belangrijkste factoren weergegeven die van invloed zijn op het aandeel eiwit van eigen land, zoals in de onderstaande figuur is weergegeven. Daarnaast kregen alle deelnemers de vraag waar ben je trots op in relatie tot eitwitproductie en - benutting en waar wil je mee aan de slag op je eigen bedrijf.

Voorbeeld van radardiagram met factoren die van invloed van invloed zijn op eiwit van eigen land.
Voorbeeld van radardiagram met factoren die van invloed van invloed zijn op eiwit van eigen land.

West

De meeste deelnemers zien potentie in het verhogen van de grasopbrengsten en het verbeteren van de kwaliteit van het product.. Een tweede belangrijke factor is het benutten van het eiwit door het voeren van energierijk krachtvoer naast gras van eigen land.

Oost

Ook de bedrijven in de groep Oost willen aan de slag met het verhogen van de graslandopbrengsten. Daarnaast zien veel deelnemers een kans in een hogere benutting van gras door dit zoveel mogelijk vers in de koe te krijgen. Dit kan zowel door beweiding als door middel van  zomerstalvoeren.

Zelf aan de slag

In het vervolg van het project zal een adviseur de deelnemers individueel bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt bedrijfsspecifiek gewerkt. Met de ondernemer zullen de best passende maatregelen en adviezen voor dat betreffende bedrijf worden vastgesteld. Want elk  bedrijf is anders en dat betekent ook er veel verschillende wegen en manieren zijn om meer eiwit van eigen land en een hogere eiwitbenutting te realiseren. Verder hopen we dat later deze winter, zowel groep West, als groep Oost, nog een keer bij elkaar kunnen komen. In deze groepsbijeenkomst zullen dan de eerste ervaringen met de dan al genomen maatregelen centraal staan en is er ruimte om kennis te delen over welke maatregelen interessant zijn om mee aan de slag te gaan in het groeiseizoen.