Netwerk

Zonnig platteland

Het doel van het project is het vergaren en delen van kennis met de melkveehouderijsector om deze energieneutraal te laten produceren.

Hierbij wordt middels groencertificaten de overtollige energie afgezet bij andere partijen in de keten (zuivel, veevoerindustrie). Daardoor wordt een positief effect voor het produceren van voedsel gegenereerd in economisch, ecologisch en maatschappelijk opzicht. Het samenwerkingsverband richt zich op zonne-energie, omdat de ruimte voor biogasinstallaties en windmolens in de regio beperkt is. Het is een schone en arbeidsloze energiebron die ook maatschappelijk geaccepteerd is. Omdat de projectgroep zich wil richten op de grootschalige toepassing van zonne-energie, kijkt de groep naar nieuwe innovatieve technieken zoals zonnefolie.

Aanpak

Onder begeleiding van deskundigen onderzoekt de projectgroep de toepassingen van zonne-energie op hun eigen bedrijf. Twee netwerkdeelnemers werken met een automatisch melksysteem waardoor zij een continue afname van stroom hebben, dit geeft minder piekbelasting op het net. De projectgroep onderzoekt de effecten daarvan ten opzichte van de gangbare melksystemen. Daarnaast wordt onderzocht hoe zonne-energie aantrekkelijk kan worden voor grote groepen afnemers, middels subsidie en co-financiering door overheden (Rijk, provincie en gemeenten) of door samenwerking met het bedrijfsleven (zuivel, veevoerindustrie). Er wordt gekeken naar de toepassingen en mogelijkheden van zonne-energie in het buitenland (Duitsland), mogelijk is de daar gehanteerde methode ook geschikt voor Nederland.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google de titel van het netwerk